Polska

Interfejs serwisowy SOMlink S2

Od profesjonalistów dla profesjonalistów.

Inteligentna technologia sterowania dla sprzedawców branżowych.

Dzięki inteligentnej technologi sterowania SOMlink S2 istnieją dodatkowe możliwości niezwykle prostego dopasowywania właściwości i parametrów na smartfonie, tablecie lub laptopie za pomocą aplikacji internetowej.

Interfejs serwisowy SOMlink S2 jest dostępny wyłącznie dla sprzedawców branżowych!

Sprzedaż tego narzędzia serwisowego wyłącznie za pośrednictwem handlu branżowego zapewnia prawidłowe ustawienie parametrów przez wyszkolonego specjalistę.

Proszę przekonać się samemu:
wersja demonstracyjna SOMlink S2

Uaktualnienie i aktualizacja:
SOMMERsuite

 

 

Prosta parametryzacja

Napędy i odbiorniki radiowe można łatwo skonfigurować, oferując przy tym wiele możliwości ustawień.

Połączenie z Internetem nie jest potrzebne

SOMlink S2 dysponuje serwerem internetowym i nawiązuje bezpośrednie połączenie między urządzeniem kompatybilnym z siecią WLAN a napędem.

Niezależnie od platformy

SOMlink S2 można aktywować przy użyciu każdej przeglądarki. Dzięki temu system jest niezależny od systemu operacyjnego.

Bezpośrednio i bezpiecznie.

Plug and Play.

TECHNIKA
 • Uniwersalne zastosowanie na smartfony, tablety i laptopy
 • Złącze WLAN i system radiowy SOMMER
 • Zintegrowany moduł WLAN
 • Zintegrowany serwer WWW
 • Nie jest potrzebne lokalne połączenie internetowe!
  Pomiędzy urządzeniem końcowym (smartfonem, tabletem, laptopem) a SOMlink S2 zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie WLAN.
 • Dane nie są zapisywane na serwerach zewnętrznych
Wszystko w jednym miejscu.

Instalacja. Kalibracja. Wizualizacja.

DIAGNOSTYKA I SERWIS
 • Pomoc przy uruchamianiu
  • Usuwanie nadajnika
  • Programowanie wartości sił
  • i wiele więcej
 • Zmiana ustawień napędu
  • Czas trwania oświetlenia
  • Wartości prędkości
  • Wartości czasu ostrzeżenia wstępnego
  • Konfiguracja urządzeń bezpieczeństwa
  • i wiele więcej
 • Kalibracja wartości siły
 • Odczyt/zapis i pobieranie danych urządzenia
 • Odczyt danych z diagnostyk
  • Licznik cykli
  • HISTORIA ZDARZEŃ
  • Wizualizacja krzywych mocy
  • i wiele więcej

KOMPATYBILNOŚĆ

Interfejs serwisowy jest przystosowany do wszystkich napędów z odbiornikami kompatybilnymi z SOMloq2. Aktualnie w asortymencie SOMMER znajdują się następujące produkty:

Aplikacja SOMlink S2

Ułatwia ona nawiązywanie połączenia pomiędzy smartfonem/tabletem a SOMlink.

Uaktualnienie i aktualizacja przy użyciu SOMMERsuite

SOMMERsuite umożliwia łatwą i wygodną aktualizację urządzenia. Program SOMMERsuite należy pobrać na komputer i zainstalować. SOMMERsuite sprawdza, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania do urządzenia, a następnie w razie potrzeby pobiera ją i aktualizuje urządzenie.

External Content

I agree that external content may be displayed to me. Personal data may be transferred to third party platforms in this way. For more information, see our privacy policy.

 

Pobieranie SOMMERsuite
(Microsoft Windows 7 lub nowsza wersja)

Instrukcja do SOMMERsuite 

Wyłączenie odpowiedzialności: Oprogramowanie to jest udostępniane przez firmę SOMMER w sposób niewiążący oraz bez udzielenia jakiejkolwiek gwarancji. Nie ma możliwości udzielenia gwarancji na jego prawidłowość i możliwość eksploatacji, w szczególności w przypadku korzystania z różnych platform (system operacyjny). Pobierając oprogramowanie akceptują Państwo fakt, że firma SOMMER nie ponosi żadnej odpowiedzialności za związane z tym uszkodzenia lub błędy Państwa systemu.

FAQ

Często zadawane pytania

Funkcje interfejsu serwisowego SOMlink można testować w naszej wersji demo dostępnej bezpłatnie na stronie www.somlink.sommer.eu.

Za pomocą SOMlink można zmieniać ustawienia istotne dla bezpieczeństwa, które mogą zmniejszyć poziom bezpieczeństwa pracy systemu bramy. Użytkowanie jest dopuszczalne tylko dla przeszkolonego wykwalifikowanego personelu.

Nasza wyszukiwarka dealerów umożliwi znalezienie dealera w najbliższej okolicy.

Aby korzystać z SOMlink. nie jest wymagane połączenie internetowe. Potrzebne jest jedynie urządzenie kompatybilne z WLAN, np. smartfon, tablet, laptop lub komputer.

Tryb standardowy

Umożliwia połączenie się z siecią udostępnioną przez SOMlink, która wyświetla się na urządzeniu wśród dostępnych połączeń WLAN.

Tryb hotspotu

Tryb hotspotu zapewnia stabilne połączenie miedzy urządzeniem końcowym a SOMlink. Jeżeli wystąpią problemy z połączeniem w trybie standardowym, należy skorzystać z trybu hotspotu.

SOMlink łączy się z udostępnionym hotspotem mobilnym za pośrednictwem smartfona (Android) lub komputera (Windows).

 • W celu nawiązani połączenia SOMlink nie można podłączać do zasilania na dłużej niż 20 sekund. W razie konieczności odłączyć i ponownie podłączyć do gniazdka.
 • W ustawieniach należy zwrócić uwagę na prawidłową pisownię nazwy hotspotu: nazwa i hasło (pisownia wielką i małą literą, brak spacji, prawidłowe znaki adresu Mac).
 • Należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe SOMlink przy użyciu SOMMERsuite.

Język SOMlink można przełączyć za pomocą przeglądarki internetowej. Interfejs użytkownika SOMlink dostosowuje się do ustawionego języka przeglądarki.

Przy użyciu następującego linku można zamienić skrót kraju umieszczony na końcu adresu URL, który odpowiada językowi danego kraju: http://somlink.lokal/webglt/index.html?language=pl

Klucz do sieci zapisuje się podczas pierwszego logowania, dlatego podczas kolejnego łączenia nie trzeba go wprowadzać ponownie.

Z interfejsu użytkownika można korzystać za pomocą przeglądarki internetowej w trybie standardowym. Aplikacja do systemu iOS z przyczyn technicznych jest niestety niedostępna. Tryb hotspotu jest niedostępny dla urządzeń z systemem iOS, ponieważ tryb standardowy działa stabilnie z urządzeniami z systemem iOS.

Połączenie jest możliwe tylko z systemem iOS w wersji 13 lub nowszej. Należy zaktualizować urządzenie do najnowszej wersji oprogramowania. Alternatywnie można przetestować połączenie z użyciem innej przeglądarki.

Instrukcja łączenia SOMlink z urządzeniem z systemem Android jest dostępna w naszej Strefie pobierania.

W urządzeniach z systemem operacyjnym Android 9 i 10 tryb standardowy nie jest dostępny przy użyciu aplikacji. W przypadku połączenia za pośrednictwem sieci WLAN SOMlink tryb standardowy jest w dalszym ciągu dostępny przy za pośrednictwem przeglądarki na stronie http://somlink.lokal.

W systemach nowszych niż Android 8 zalecamy korzystanie z trybu hotspotu.

Ładowanie może trwać do jednej minuty. Jeżeli ładowanie trwa dłużej, należy skorzystać z trybu hotspotu (urządzenia z systemem Android lub Windows).

Jeżeli interfejs użytkownika w ogóle się nie ładuje, należy sprawdzić następujące czynności:

 • sprawdzić, czy hasło zostało wpisane poprawnie;
 • sprawdzić diody LED interfejsu SOMlink. Zanim urządzenie się połączy, obie diody świecą się na czerwono. W przeciwnym wypadku z urządzeniem SOMlink jest już połączone inne urządzenie. Po nawiązaniu połączenia z interfejsem SOMlink prawa dioda zmienia kolor z czerwonego na zielony. W razie potrzeby należy odłączyć podłączone urządzenie.
 • Interfejs użytkownika należy otworzyć za pośrednictwem aplikacji lub innej przeglądarki internetowej.
 • Należy skorzystać z trybu hotspotu (urządzenia z systemem Android lub komputer z systemem Windows)

Uaktualnienie przy użyciu SOMMERsuite

 • Na dole po lewej stronie interfejsu użytkownika pojawi się wersja zainstalowanego oprogramowania.
 • Aktualną wersję oprogramowania można uzyskać za pośrednictwem SOMMERsuite lub wersji demo.

SOMlink aktualizuje się za pośrednictwem programu SOMMERsuite. Instrukcję i program znajdą Państwo w naszej Strefie pobierania. Należy sprawdzić, czy komputer lub laptop jest wyposażony w zintegrowany moduł WLAN lub moduł WLAN na USB.

Jeżeli aktualizacja przebiegła pomyślnie, a w interfejsie użytkownika nadal wyświetla się stara wersja oprogramowania, należy ponownie wczytać stronę. Ewentualnie należy ponownie otworzyć przeglądarkę i usunąć dane tymczasowe (skasować pamięć podręczną) w przeglądarce internetowej.

Aktualizację SOMlink przeprowadza się za pośrednictwem programu SOMMERsuite, który jest dostępny tylko do systemu Windows. Instrukcję i program znajdą Państwo w naszej Strefie pobierania.

SOMMERsuite działa tylko na komputerze lub laptopie z systemem Windows 7 lub nowszym.

Nie udało się zakończyć weryfikacji nowej wersji oprogramowania. Ewentualnie wystąpiły problemy z połączeniem po ponownym uruchomieniu SOMlink. Ponowne uruchomienie aktualizacji umożliwi przeprowadzenie weryfikacji.

Komunikat o błędzie: „Błąd podczas nawiązywania połączenia WLAN z SOMlink lub Codemaster+, przyczyna: Wartość nie może być równa ZERO. Nazwa parametru: source”

 • Państwa komputer nie jest wyposażony w interfejs WLAN lub interfejs ten został dezaktywowany.
 • Należy aktywować sieć WLAN za pomocą Centrum akcji systemu Windows.

Komunikat o błędzie: „Błąd podczas sprawdzania połączenia internetowego. Przyczyna: Nawiązanie połączenia internetowego niemożliwe.”

 • Sprawdzanie połączenia internetowego (LAN lub WLAN)
 • Należy sprawdzić, czy SOMlink nie jest połączony z Państwa siecią WLAN.