Magyarország

Garanciális feltételek

Garanciális feltételek

garázskapu-, nyílókapu-, tolókapu-, kapumozgató- meghajtásokra, sorompókra, csőmotorokra, rádiós távirányítókra és tartozékokra vonatkozóan

Köszönjük a SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH vállalat termékeibe vetett bizalmát.

Az adásvételi szerződésben lévő, a kereskedő által nyújtott törvényes garancián kívül a következő alkatrész garanciát nyújtjuk, a SOMMER számlabizonylat dátumával kezdődően:

  • 5 év jótállás a hajtástechnikára, motorra és motorvezérlésre
  • 2 év jótállás a rádiós távirányítókra, tartozékokra, csőmotorokra és sorompókra

A garanciális igény fogyóeszközök és kopóalkatrészek, pl. akkumulátorok, izzók stb. esetén kizárt.

A javítási munkákra és a pótalkatrész szállításra vonatkozóan a garanciális idő 6 hónap, de legalább a folyamatban lévő jótállás határideje.

A garancia igénybevételével a teljes jótállási idő nem hosszabbodik meg.

Előfeltételek

A garanciális igény csak abban az országban érvényesíthető, ahol a terméket vásárolták. Az árunak a SOMMER által meghatározott értékesítési csatornán keresztül vásároltnak kell lennie. A megfelelő vásárlási bizonylatot be kell mutatni. A SOMMER cég közvetett ügyfeleinek ahhoz a kereskedelmi partnerhez kell fordulniuk, akitől a terméket beszerezték.

A garanciális igény csak a szerződés tárgyát képező termékekben keletkezett károkra vonatkozik.

A teljes berendezés (pl. a meghajtás és a kapu) karbantartását az érvényes szabványok szerint (pl. ASR A1.7 szerint) az előírt időközökben végezték. Ezt megfelelő bizonylatokkal kell igazolni.

A SOMMER GIGAsedo, GIGAroll és GIGAspeed ipari kapumozgató sorozat általános élettartama 500 üzemórára (a kapu nyitási- és zárási idejének összege) van méretezve és így példaként, állandó névleges terheléssel és a specifikációnak megfelelően végzett tartóssági teszttel tesztelték. Az élettartam elérésének alapja a szerelési és üzemeltetési útmutatóban meghatározott információk, előírások és szabványok betartása. A névleges adatok 25 °C környezeti hőmérsékletre és <1000 m tengerszint feletti magasságra vonatkoznak. A határértékek tartományában történő működés esetén adott esetben meg kell fontolni a megengedett nyomaték csökkentését és a bekapcsolási időtartam módosítását. Előfeltétel a meghajtás rendeltetésszerű használata, valamint szakszerű szerelése.

Szolgáltatások

A termék azon hibáinak elhárítását, amelyek bizonyíthatóan anyaghibára vagy gyártási hibára vezethetők vissza, a SOMMER cég végzi a garanciális idő keretében. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy saját belátásunk szerint a hibás árut díjmentesen megjavítjuk, azt hibátlan termékre cseréljük, vagy a vásárlót értékcsökkentéssel kárpótoljuk. A kicserélt alkatrészek a SOMMER tulajdonába kerülnek.

Kérjük vegye figyelembe, hogy az önkéntes gyártói garancia kizárólag a berendezés privát használatára terjed ki. Privát használat alatt napi maximum 10 ciklust (NYITÁS/ZÁRÁS) értünk. A sokkal több használati ciklussal járó ipari használatot az adott esetre vonatkozóan a vásárlás előtt a SOMMER céggel kell megbeszélni.

A garancia nem tartalmazza a ki- és beszerelés és a megfelelő alkatrészek ellenőrzési költségeinek megtérítését, valamint az elmaradt nyereséggel és kártérítéssel szemben támasztott követelések megtérítését. A típustábla eltávolítása vagy felismerhetetlenné tétele a garanciális igény elvesztésével jár.

Az alábbi okok miatt keletkező károk szintén kizárják a garanciát:

  • szakszerűtlen beszerelés és csatlakoztatás
  • szakszerűtlen üzembe helyezés és kezelés
  • baleset, leesés, ütés miatti mechanikai sérülések
  • külső hatások, pl. tűz, víz, rendellenes környezeti feltételek
  • nem szakemberek által végzett javítás
  • gondatlan vagy szándékos rongálás
  • normál elhasználódás vagy a karbantartás hiánya
  • idegen eredetű alkatrészek használata

Értesítési kötelezettség

A garanciára vonatkozó igény előfeltétele, hogy a garancia keretében elhárítandó hiányosságot időben jelezzék felénk. Az értesítés csak akkor minősül megfelelő idejűnek, ha az legkésőbb két héttel azután az időpont után történik, amikor a hiányosságról tudomást szereztek. Az értesítésnek írásban vagy e-mailben kell történnie.

Elévülés

Jelen garanciális igények annak a naptári évnek a végétől számított 1 éven belül elévülnek, amelyben az adott igény keletkezett, és Ön az igényt megalapozó körülményekről tudomást szerzett vagy kellett volna szereznie.

Jogválasztás

A garancia a Németországi Szövetségi Köztársaság jogszabályainak hatálya alá tartozik a Bécsi Vételi Egyezmény (CISG) kizárása mellett.

Illetékes bíróság

A jelen garancia tartalmát képező jogokra és kötelezettségekre vonatkozó vitás kérdések rendezése, azok hatályosságát is beleértve, kizárólag a székhelyünkön illetékes bíróság hatáskörébe tartozik.

Érvényes 2021 júliusától.

Top