Dobór napędu – szerokość bramy

Krok 2: Szerokość bramy

Jak szeroka jest Państwa brama obrotowa (na skrzydło)?