Schematy przyłączy do fotokomórki 2-żyłowej: Szlabany

Szlabany ABS

Schemat przyłączy fotokomórki 2-żyłowej do szlabanów ABS