Schematy przyłączy do fotokomórki 2-żyłowej: Napędy do bram skrzydłowych

W celu zapewnienia prawidłowego działania, fotokomórki i urządzenia bezpieczeństwa należy odpowiednio zamontować, ustawić i podłączyć przed pierwszym uruchomieniem. Zakres dostawy napędu bramy obejmuje fotokomórkę 2-żyłową.

Istnieje możliwość zakupu dodatkowych fotokomórek. Sterownik posiada 2 przyłącza fotokomórek w wersji 2- i 4-żyłowej. Możliwe są różne kombinacje. Zaleca się montaż fotokomórek na wysokości do 300 mm. Ze względów związanych z ochroną własności może być konieczne zamontowanie dodatkowej fotokomórki, np. wewnątrz i na zewnątrz na wysokości 600 mm. Łączenie szeregowe fotokomórek jest możliwe wyłącznie w przypadku wersji 4-żyłowej. Odnośnie do położenia fotokomórek w bramie patrz przykład zastosowania w rozdziale „3.1 Napęd i zasada jego działania” instrukcji montażu i użytkowania.


twist AM

Fotokomórka wewnętrzna

Schemat przyłączy fotokomórki 2-żyłowej wewnętrznej do twist AM

Fotokomórka zewnętrzna

Schemat przyłączy fotokomórki 2-żyłowej zewnętrznej do twist AM

twist UG

Fotokomórka wewnętrzna

Schemat przyłączy fotokomórki 2-żyłowej wewnętrznej do twist UG

Fotokomórka zewnętrzna

Schemat przyłączy fotokomórki 2-żyłowej zewnętrznej do twist UG

twist 350 / twist rapido 350 / twist XL

Schemat przyłączy fotokomórki 2-żyłowej do twist 350 / twist rapido 350 / twist XL