Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Wskazówki ogólne

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych w związku z odwiedzinami na naszej stronie internetowej. Chronimy Państwa prywatność i prywatne dane. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe zgodnie z treścią niniejszych postanowień dotyczących ochrony danych oraz stosowanymi zasadami ochrony danych, szczególnie rozporządzenia podstawowego w sprawie ochrony danych, federalnej ustawy dotyczącej ochrony danych oraz ustawy o mediach elektronicznych.

Niniejsze regulacje dotyczące ochrony danych zawierają informacje o tym, które dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy. Dlatego prosimy uważnie zapoznać się z poniższą treścią.

Informacja dotycząca gromadzenia danych osobowych

1. Poniżej znajdują się informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się indywidualnie do użytkownika, np. nazwisko, adres, adres e-mail, zachowania użytkownika.

2. Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia podstawowego UE o ochronie danych (RODO) jest SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, Hans-Böckler-Straße 27, 73230 Kirchheim/Teck, info@sommer.eu (patrz stopka redakcyjna https://www.sommer.eu/de/impressum.html). Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem datenschutz@sommer.eu lub drogą pocztową z dopiskiem "Datenschutzbeauftragte".

3. Dane przekazane przez użytkownika w chwili nawiązania kontaktu z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego (adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko, numer telefonu) są przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie. Zgromadzone w ten sposób dane usuwamy, gdy ich zapis nie jest już potrzebny lub ograniczamy zakres przetwarzania, jeżeli występują ustawowe obowiązki archiwizacji.

4. Jeżeli w przypadku poszczególnych funkcji naszej oferty korzystamy z pomocy wybranych usługodawców lub chcemy wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, poniżej poinformujemy szczegółowo o określonych procesach. Jednocześnie wskażemy także określone kryteria okresu zapisu.

Uprawnienia użytkownika

1. Odnośnie do danych osobowych mają Państwo następujące uprawnienia:

 • prawo do informacji,
 • prawo do korekty lub usunięcia,
 • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania,
 • prawo do braku zgody na przetwarzanie,
 • prawo do przenoszenia danych.

2. Ponadto mają Państwo prawo złożyć zażalenie na sposób przetwarzania swoich danych osobowych w urzędzie nadzorującym ochronę danych.

Gromadzenie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej

1. W przypadku czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, a więc bez rejestracji lub przekazywania informacji w inny sposób, gromadzimy tylko dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Po wejściu na naszą stronę gromadzimy poniższe dane, które są wymagane technicznie, aby wyświetlić naszą stronę internetową i zapewnić stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO):

 • Adres IP
 • Data i godzina zapytania
 • Różnica strefy czasowej względem czasu uniwersalnego (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu/kod statusu HTTP
 • Przekazany wolumen danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

2. Oprócz wskazanych powyżej danych podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa dysku twardym, przyporządkowane do stosowanej przez Państwa przeglądarki i przez które do miejsca, które wstawia plik cookie (w tym przypadku przez nas), przepływają określone informacje. Pliki cookie nie mogą aktywować żadnych programów ani przekazywać wirusów na komputer użytkownika. Ich celem jest dostosowywanie oferty internetowej w taki sposób, aby była bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczna.

3. Zastosowanie plików cookie:
A) Ta strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i sposób działania są objaśnione poniżej:

 • Tymczasowe pliki cookie (patrz b)
 • Stałe pliki cookie (patrz c).

b) Tymczasowe pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Do tej grupy należą w szczególności cookie sesyjne. Zapisują one tzw. ID sesji, dzięki któremu różne zapytania Państwa przeglądarki można przyporządkować do wspólnej sesji. Dzięki temu można ponownie wykryć komputer po powrocie na stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

c) Stałe pliki cookie są usuwane automatycznie po określonym czasie, który różni się w zależności od rodzaju pliku cookie. W ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki można w każdej chwili usunąć pliki cookie.

d) Użytkownik może skonfigurować ustawienie przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i np. odrzucić przyjęcie plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Zwracamy uwagę na to, że może to spowodować brak możliwości korzystania z pełnego zakresu funkcji tej strony.

e) Stosujemy pliki cookie, aby móc zidentyfikować użytkownika przy kolejnej wizycie, jeżeli posiada u nas konto. W przeciwnym razie za każdym razem konieczne byłoby powtórne logowanie.

f) Ponadto wykorzystujemy HTML5 storage objects, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Obiekty te zapisują wymagane dane niezależnie od stosowanej przeglądarki i nie mają automatycznej daty ważności. Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu HTML5 storage objects, aktywując w swojej przeglądarce tryb prywatny. Ponadto zalecamy regularnie ręcznie usuwać pliki cookie i zamykać sesję przeglądarki.

Dodatkowe funkcje i oferty naszej strony internetowej

1. Oprócz czysto informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których mogą korzystać osoby zainteresowane. W tym celu konieczne jest z reguły podanie dodatkowych danych osobowych, które wykorzystujemy do świadczenia danej usługi i w przypadku których obowiązują wymienione powyżej główne zasady przetwarzania danych.

2. Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych korzystamy częściowo z pomocy usługodawców zewnętrznych. Przed powierzeniem im zadań dokonaliśmy starannego wyboru usługodawców, którzy są zobowiązani do realizacji naszych instrukcji i są poddawani regularnej kontroli.

3. Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, jeżeli przez nas we współpracy z partnerami oferowany jest udział w promocjach, konkursach, zawarcie umów lub inne usługi. Więcej informacji na ten temat można uzyskać po podaniu swoich danych osobowych lub poniżej w opisie oferty.

4. Jeżeli siedziba naszego usługodawcy lub partnera mieści się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), poinformujemy Państwa o skutkach takiego stanu rzeczy w opisie oferty.

Sprzeciw lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych

1. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych, można ją wycofać w dowolnej chwili. Wycofanie zgody wpływa na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych od chwili następującej po jego przekazaniu.

2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opieramy na rozważeniu interesów, użytkownik ma prawo sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Ma to miejsce, gdy przetwarzanie nie jest wymagane w szczególności do spełnienia warunków umowy, co przedstawiamy w poniższym opisie funkcji. W razie wniesienia takiego sprzeciwu prosimy o podanie przyczyn, dla których powinniśmy zaniechać przetwarzania Państwa danych osobowych w stosowany przez nas sposób. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy stan rzeczy i albo zaniechamy przetwarzania danych lub dokonany niezbędnych dostosować bądź przedstawimy niezaprzeczalne, warte uwzględnienia przyczyny, skłaniające nas do kontynuowania procesu przetwarzania.

3. W dowolnej chwili można naturalnie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. Sprzeciw dotyczący celów reklamowych można przekazać, korzystając z poniższych danych kontaktowych: SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, Hans-Böckler-Straße 27, D-73230 Kirchheim/Teck, e-mail: datenschutz@sommer.eu, tel.: 07021 8001-0, faks: 07021 8001-100.

Newsletter

1. Po udzieleniu zgody mogą Państwo zostać abonentami biuletynu, zawierającego informacje o aktualnych, interesujących ofertach. Reklamowane towary i usługi są określone w deklaracji zgody.

2. Do rejestracji w naszym biuletynie stosujemy tzw. procedurę double-opt-in. Po rejestracji użytkownik otrzymuje na podany adres wiadomość e-mail, w której prosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania biuletynu. W przypadku braku potwierdzenia rejestracji w ciągu 24 godzin Państwa informacje zostaną zablokowane i usunięte automatycznie po upływie miesiąca. Ponadto zapisujemy stosowane adresy IP i czas logowania i potwierdzenia. Celem tej procedury jest zachowanie dowodu rejestracji i możliwość wykrycia ew. nadużycia danych osobowych.

3. Informacją obowiązkową do przesyłania biuletynu jest jedynie adres e-mail. Podanie dodatkowych, oddzielnie zaznaczonych danych jest dobrowolne i są one stosowane, aby móc zwrócić się do użytkownika indywidualnie. Po dokonaniu potwierdzenia zapisujemy adres e-mail w celu przesyłania biuletynu. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO.

4. Zgodę na otrzymywanie biuletynu można w każdej chwili wycofać i zrezygnować z subskrypcji. Można tego dokonać, klikając link udostępniony w każdym e-mailu z biuletynem, przez formularz na stronie internetowej https://www.sommer.eu/de/newsletter.html, drogą e-mailową na adres datenschutz@sommer.eu lub przesyłając wiadomość, korzystając z danych kontaktowych w stopce redakcyjnej.

5. Zwracamy uwagę na to, że przesyłając biuletyn analizujemy Państwa zachowania użytkowe. Przesyłane e-maile zawierają w celu analizy tak zwane web-beacons lub piksele śledzące, które stanowią pliki zdjęciowe pikseli zapisywane naszej stronie internetowej. W celu analizy łączymy dane określone w § 3 oraz Web-Beacons z Państwa adresem e-mail i indywidualnym numerem ID. Ten numer ID zawierają także linki zawarte w biuletynie. Uzyskane w ten sposób dane służą do tworzenia profilu użytkowego, mającego na celu dostosowanie biuletynu do Państwa indywidualnych zainteresowań. Rejestrujemy przy tym, kiedy użytkownik czyta nasz biuletyn, które linki biuletynu są klikane i na tej podstawie określamy profil indywidualnych zainteresowań. Dane te łączymy z działaniami dokonanymi na naszej stronie internetowej.

6. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tego rodzaju śledzeniu, klikając oddzielny link, udostępniany w każdym e-mailu lub kontaktując się z nami inną drogą. Informacje pozostają zapisane przez okres subskrypcji biuletynu. Po wyrejestrowaniu dane te zapisujemy w celach wyłącznie statycznych i anonimowych.

Analiza zasięgu

Hosting z All-Inkl

Za hosting naszej strony internetowej odpowiada All-Inkl. Dostawcą jest firma ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, właściciel René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (zwana dalej: All-Inkl). Szczegóły znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych firmy All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Korzystanie z usług firmy All-Inkl odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w możliwie jak najbardziej niezawodnym wyświetlaniu się naszej strony internetowej. Jeżeli pojawiła się prośba o wyrażenie odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili wycofać.

Z wymienionym powyżej dostawcą mamy zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych. Jest to umowa, której podpisanie jest wymagane przepisami prawa o ochronie danych osobowych i która zapewnia, że powyższy dostawca przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Zastosowanie Google Analytics

1. Niniejsza witryna internetowa korzysta z usługi analitycznej Google Analytics dostarczanej przez firmę Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tzw. plików cookie. Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizowanie sposobu korzystania z witryny. Informacje utworzone przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywowania opcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej adres IP na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach sygnatariuszach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest uprzednio skracany. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google przesyłany jest pełny adres IP i zostaje skrócony na miejscu. Na wniosek operatora tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do oceny sposobu użytkowania strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia dodatkowych usług powiązanych z użytkowaniem strony i Internetu względem operatora strony internetowej.

2. Adres IP przekazywany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi Google.

3. Użytkownik może uniemożliwić zapis plików cookie, dokonując odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że może to spowodować brak możliwości korzystania z pełnego zakresu wszystkich funkcji tej strony. Użytkownik może ponadto uniemożliwić rejestrację danych wygenerowanych przez cookie, dotyczących korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) w Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4. Ta strona internetowa stosuje Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp()". Dzięki temu adresy IP są przetwarzane po uprzednim skróceniu, dzięki czemu można wykluczyć możliwość przyporządkowania do konkretnej osoby. Gdy zgromadzone dane można przyporządkować do konkretnej osoby, przyporządkowanie takie jest natychmiast wykluczane, a dane osobowe zostają niezwłocznie usunięte.

5. Korzystamy z usługi Google Analytics w celu analizy naszej strony internetowej i jej regularnej optymalizacji. Dzięki uzyskanym statystykom możemy ulepszać naszą ofertę i przystosować ją do zainteresowań użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firmę Google obowiązują warunki tarczy prywatności EU-US, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO.

6. Informacje operatorów zewnętrznych: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, zestawienie informacji o ochronie danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz deklaracja dot. ochrony danych: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Zastosowanie Google Tag Manager

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy "Google Tag Manager", usługę firmy Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (zwanej poniżej "Google"). Google Tag Manager umożliwia nam jako dystrybutorowi zarządzanie tagami strony internetowej za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Narzędzie Google Tag Manager, które implementuje tagi, to domena pozbawiona plików cookie, która sama nie gromadzi danych osobowych. Google Tag Manager umożliwia aktywowanie innych tagów, które z kolei ewentualnie mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeżeli dezaktywowanie wykonano na poziomie domeny lub pliku cookie, obejmuje ono wszystkie tagi śledzenia, które zaimplementowano przy użyciu Google Tag Manager.

Informacje operatorów zewnętrznych: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia

Więcej informacji dotyczących ochrony danych można znaleźć na poniższych stronach internetowych firmy Google:
Oświadczenie o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
FAQ dotyczące Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
Warunki korzystania z Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Korzystanie z Microsoft Clarity

Ta strona internetowa wykorzystuje usługę "Clarity" firmy Microsoft Corporation. Clarity umożliwia analizę korzystania z naszej strony internetowej. Na jej podstawie jest tworzony protokół z ruchów i kliknięć myszki, który ma na celu wprowadzenie potencjalnych poprawek na stronie internetowej. Zgromadzone informacje są przekazywane do Clarity i tam są przechowywane. Zgodnie z informacjami od firmy Microsoft mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych.

Informacje dotyczące Clarity: https://clarity.microsoft.com
Oświadczenie o ochronie danych: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
Możliwość rezygnacji (opt-out): https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out

Korzystanie z platformy Matamo

Zasięg naszej strony internetowej mierzymy przy użyciu Matomo, otwartego oprogramowania, które pracuje na naszych własnych serwerach.

W ramach tego procesu na urządzeniu końcowym użytkownika może zostać zapisany plik cookie, za pomocą którego można śledzić aktywność i np. rozpoznawać powtarzające się wizyty. Adres IP użytkownika automatycznie ulega skróceniu w taki sposób, że nie można go odnieść do konkretnej osoby. Analizie podlega między innymi przybliżona lokalizacja geograficzna, urządzenie końcowe, rozdzielczość ekranu, przeglądarka i odwiedzane strony, w tym długość wizyty.

O ile uzyskamy zgodę użytkownika, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto opiera się na art. 6 ust. 1 i ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszej strony internetowej, poprawa naszych ofert i marketing internetowy.

Media społecznościowe

Korzystanie z Map Google

1. Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty Map Google. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i użytkownicy mogą korzystać z funkcji map.

2. Po wejściu na naszą stronę internetową firma Google otrzymuje informację, że użytkownik otworzył odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane określone w § 3 niniejszej deklaracji. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, przez które są Państwo zalogowani lub czy konto użytkownika w ogóle nie istnieje. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na koncie Google, dane są przyporządkowywane bezpośrednio do jego konta. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie przyporządkowania do swojego profilu w Google, przed aktywowaniem przycisku musi się wylogować. Google zapisuje Państwa dane w formie profili użytkowych i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub dostosowania treści strony internetowej do potrzeb użytkownika. Analiza taka następuje szczególnie (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu prezentacji reklam dostosowanych do preferencji użytkownika oraz poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywnościach na naszej stronie. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu profili użytkowych, przy czym sprzeciw ten należy wyrazić, zgłaszając się bezpośrednio do Google.

3. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez operatora wtyczki znajdują się w deklaracjach dotyczących ochrony danych danego operatora. Zawierają one także dodatkowe informacje o uprawnieniach i możliwościach ustawień mających na celu ochronę prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Firma Google przetwarza dane osobowe użytkownika także w USA i obowiązują ją warunki tarczy prywatności EU-US, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Korzystanie z platformy YouTube

Korzystamy z platformy YouTube.com, aby wstawiać i udostępniać publicznie własne filmy. YouTube to oferta niepowiązanej z nami strony trzeciej – YouTube LLC.

Niektóre strony internetowe naszej oferty zawierają linki lub odniesienia do oferty YouTube. Ogólnie obowiązuje zasada, że nie ponosimy odpowiedzialności za treść podlinkowanych stron internetowych. W przypadku skorzystania z linku na platformie YouTube zwracamy jednak uwagę na to, że YouTube przechowuje dane swoich użytkowników (np. informacje osobowe, adres IP) zgodnie z własnymi wytycznymi w zakresie wykorzystania danych i wykorzystuje do celów biznesowych.

Na niektórych naszych stronach internetowych bezpośrednio zagnieżdżamy również filmy przechowywane na platformie YouTube. Dzięki tego rodzaju zagnieżdżeniu w niektórych obszarach okna przeglądarki wyświetlają się treści z platformy YouTube. Jednak firmy z platformy YouTube wyświetlają się dopiero po kliknięciu. Technika ta nazywa się również "framingiem". W przypadku wywołania (pod)strony naszej strony internetowej, na której są zagnieżdżone filmy z platformy YouTube, następuje nawiązanie połączenia z serwerami YouTube i treść wyświetla się na stronie internetowej poprzez wysłanie powiadomienia do Państwa przeglądarki.

Zagnieżdżenie treści z serwisu YouTube następuje tylko w "trybie rozszerzonej ochrony danych". Udostępnia go platforma YouTube, dzięki czemu YouTube nie zapisuje początkowo żadnych plików cookie na Państwa urządzeniu. W przypadku wywołania tych stron następuje jednak przekazanie adresu IP oraz innych danych wymienionych w punkcie 4, co pozwala w szczególności na uzyskanie informacji o tym, które z naszych stron internetowych zostały odwiedzone. Informacji tych nie można jednak odnieść do Państwa, chyba że przed wywołaniem strony zalogowali się Państwo na platformie YouTube lub w innej usłudze firmy Google lub są Państwo stale zalogowani.

Gdy tylko rozpoczną Państwo odtwarzanie zagnieżdżonego filmu poprzez kliknięcie, w trybie zaawansowanej ochrony danych platforma YouTube zapisuje na Państwa urządzeniu tylko te pliki cookie, które nie zawierają żadnych możliwych do zidentyfikowania danych osobowych, chyba że są Państwo aktualnie zalogowani w jednej z usług Google. Te pliki cookie można zablokować, stosując odpowiednie ustawienia i rozszerzenia przeglądarki.

Adres i link do polityki prywatności dostawcy zewnętrznego:

Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
Oświadczenie o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy
Możliwość rezygnacji (opt-out): https://adssettings.google.com/authenticated
Tarcza prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Reklama online

Zastosowanie Google Ads Conversion

1. Korzystamy z oferty Google Ads, aby przy zastosowaniu materiałów reklamowych (tak zwanych Google Ads) na innych stronach internetowych zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty. Dokonując analizy w relacji do danych kampanii reklamowych możemy określić skuteczność poszczególnych działań reklamowych. Naszym celem jest wyświetlanie reklam, które mogą Państwa zainteresować, dostosowanie naszej strony do indywidualnych preferencji oraz uzyskanie wiarygodnej kalkulacji kosztów reklamy.

2. Materiały reklamowe są dostarczane przez Google za pomocą tzw. "Ad Server". W tym celu korzystamy z plików cookie Ad Serwer, służących do pomiaru określonych parametrów skuteczności, jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia użytkowników. Jeżeli trafiają Państwo na naszą stronę przez reklamę Google, wtedy Google Ads zapisuje na Państwa komputerze plik cookie. Te pliki cookie tracą z reguły swoją ważność po 30 dniach i nie mają na celu indywidualnej identyfikacji użytkownika. Oprócz pliku cookie jako wartości analityczne zwykle zapisywany jest ID Unique Cookie, liczba Ad Impressions na jedną lokalizację (częstotliwość), ostatnie Impression (istotne dla Post-View-Conversions) oraz informacje Opt-out (zaznaczenie, że użytkownik nie życzy sobie danej reklamy).

3. Pliki cookie umożliwiają firmie Google ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik odwiedza określone podstrony danej strony internetowej klienta Ads i plik cookie zapisany na komputerze jeszcze nie utracił ważności, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Do każdego klienta Ads jest przyporządkowany inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone przez strony internetowe klientów Ads. We wskazanych powyżej działaniach reklamowych nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych. Google udostępnia nam jedynie analizy statystyczne. Na podstawie analiz możemy wyciągnąć wnioski dotyczące skuteczności zastosowanych działań reklamowych. Nie otrzymujemy żadnych dodatkowych danych w związku z zastosowaniem materiałów reklamowych, w szczególności informacje te nie umożliwiają identyfikacji użytkowników.

4. Na podstawie zastosowanych narzędzi marketingowych Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres ani dalsze wykorzystanie danych, które poprzez zastosowanie tego narzędzia są gromadzone przez Google i dlatego przekazujemy informacje zgodnie ze stanem naszej wiedzy: Poprzez integrację usługi Ads Conversion firma Google otrzymuje informacje o tym, że użytkownik otworzył naszą stronę internetową lub kliknął naszą reklamę. Jeżeli użytkownik posiada konto Google, odwiedziny strony mogą zostać przyporządkowane do tego konta. Nawet jeżeli użytkownik nie jest zarejestrowany w Google lub nie jest zalogowany, istnieje możliwość, że operator pozyska jego adres IP i go zapisze.

5. Istnieją różne sposoby blokady udziału w procesie śledzenia:

a) poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; szczególnie blokada plików cookie podmiotów trzecich powoduje, że nie są wyświetlane reklamy innych usługodawców;

b) poprzez dezaktywowanie plików cookie Conversion-Tracking, ustawiając przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookie były blokowane przez domenę "www.googleadservices.com", https://www.google.de/settings/ads, przy czym ustawienie to jest usuwane, gdy użytkownik usuwa swoje pliki cookie;

c) poprzez dezaktywowanie reklam oferentów, będących częścią kampanii autoregulacyjnej "About Ads", za pomocą linku http://www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienie to jest usuwane, gdy użytkownik usuwa swoje pliki cookie;

d) poprzez trwałe dezaktywowanie w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome za pomocą linku http://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy uwagę na to, że może to spowodować brak możliwości korzystania z pełnego zakresu funkcji tej oferty.

6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO. Więcej informacji dotyczących ochrony danych w firmie Google znajduje się na stronach: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy i https://services.google.com/sitestats/de.html. Dodatkowo można odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org. Firmę Google obowiązują warunki tarczy prywatności EU-US, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Oświadczenie o ochronie danych dla ofert internetowych