Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych w związku z odwiedzinami na naszej stronie internetowej. Chronimy Państwa prywatność i prywatne dane. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe zgodnie z treścią niniejszych postanowień dotyczących ochrony danych oraz stosowanymi zasadami ochrony danych, szczególnie rozporządzenia podstawowego w sprawie ochrony danych, federalnej ustawy dotyczącej ochrony danych oraz ustawy o mediach elektronicznych.

Niniejsze regulacje dotyczące ochrony danych zawierają informacje o tym, które dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy. Dlatego prosimy uważnie zapoznać się z poniższą treścią.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych do celów wysyłania ofert internetowych
www.sommer.eu, downloads.sommer.eu, karriere.sommer.eu, akademie.sommer.eu, www.sommer.eu/etl, www.sommerzeitung.eu, www.sommer-tiga.eu, www.sommer-base.eu, www.sommer-pro.eu, www.twist-ug.de, www.twist-am.de, www.entrasys.de, www.sommer-onlineshop.eu, www.sommer-sklep.pl, somweb.world

§ 1 Informacja dotycząca gromadzenia danych osobowych

1. Poniżej znajdują się informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się indywidualnie do Państwa, np. nazwisko, adres, adres e-mail, zachowania użytkownika.

2. Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia podstawowego UE w zakresie ochrony danych jest SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, Hans-Böckler-Straße 27, 73230 Kirchheim/Teck, info@sommer.eu (patrz stopka redakcyjna https://www.sommer.eu/de/impressum.html). Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych można nawiązać pod adresem datenschutz@sommer.eu lub drogą pocztową z dopiskiem „Inspektor danych osobowych”.

3. Dane przekazane przez Państwa w chwili nawiązania kontaktu z nami za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego (adres e-mail, ew. imię i nazwisko, numer telefonu) są przez nas zapisywane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie. Zgromadzone w ten sposób dane usuwamy, gdy ich zapis nie jest już potrzebny lub ograniczamy zakres przetwarzania, jeżeli występują ustawowe obowiązki archiwizacji.

4. Jeżeli w przypadku poszczególnych funkcji naszej oferty korzystamy z pomocy wybranych usługodawców lub chcemy wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, poniżej poinformujemy szczegółowo o określonych procesach. Jednocześnie wskażemy także określone kryteria okresu zapisu.

§ 2 Uprawnienia użytkownika
1. Odnośnie do danych osobowych mają Państwo następujące uprawnienia:

 • prawo do informacji,
 • prawo do korekty lub usunięcia,
 • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania,
 • prawo do braku zgody na przetwarzanie,
 • prawo do przenoszenia danych.

2. Ponadto mają Państwo prawo złożyć zażalenie na sposób przetwarzania swoich danych osobowych w urzędzie nadzorującym ochronę danych.

§ 3 Gromadzenie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej

1. W przypadku czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, a więc bez rejestracji lub przekazywania informacji w inny sposób, gromadzimy tylko dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Po wejściu na naszą stronę gromadzimy poniższe dane, które są wymagane technicznie, aby wyświetlić naszą stronę internetową i zapewnić stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f rozp. podst. w sprawie ochrony danych):

 • Adres IP
 • Data i godzina zapytania
 • Różnica strefy czasowej względem czasu uniwersalnego (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu/kod statusu HTTP
 • Przekazany wolumen danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

2. Oprócz wskazanych powyżej danych podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa dysku twardym, przyporządkowane do stosowanej przez Państwa przeglądarki i przez które do miejsca, które wstawia plik cookie (w tym przypadku przez nas), przepływają określone informacje. Pliki cookie nie mogą aktywować żadnych programów ani przekazywać wirusów na komputer użytkownika. Ich celem jest dostosowywanie oferty internetowej w taki sposób, aby była bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczna.

3. Zastosowanie plików cookie:
A) Ta strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i sposób działania są objaśnione poniżej:

 • Cookies tymczasowe (patrz b)
 • Cookies stałe (patrz c).

b) Cookies tymczasowe są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Do tej grupy należą w szczególności cookies sesyjne. Zapisują one tzw. ID sesji, dzięki któremu różne zapytania Państwa przeglądarki można przyporządkować do wspólnej sesji. Dzięki temu można ponownie wykryć komputer po powrocie na stronę internetową. Cookies sesyjne są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

c) Stałe pliki cookies są usuwane automatycznie po określonym czasie, który różni się w zależności od rodzaju pliku cookie. W ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki można w każdej chwili usunąć pliki cookies.

d) Użytkownik może skonfigurować ustawienie przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i np. odrzucić przyjęcie plików cookie stron trzecich lub wszystkich cookies. Zwracamy uwagę na to, że może to spowodować brak możliwości korzystania z pełnego zakresu funkcji tej strony.

e) Stosujemy pliki cookie, aby móc zidentyfikować użytkownika przy kolejnej wizycie, jeżeli posiada u nas konto. W przeciwnym razie za każdym razem konieczne byłoby powtórne logowanie.

f) Ponadto wykorzystujemy HTML5 storage objects, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Obiekty te zapisują wymagane dane niezależnie od stosowanej przeglądarki i nie mają automatycznej daty ważności. Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu HTML5 storage objects, aktywując w swojej przeglądarce tryb prywatny. Ponadto zalecamy regularnie ręcznie usuwać pliki cookie i zamykać sesję przeglądarki.

§ 4 Dodatkowe funkcje i oferty naszej strony internetowej
1. Oprócz czysto informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których mogą korzystać osoby zainteresowane. W tym celu konieczne jest z reguły podanie dodatkowych danych osobowych, które wykorzystujemy do świadczenia danej usługi i w przypadku których obowiązują wymienione powyżej główne zasady przetwarzania danych.

2. Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych korzystamy częściowo z pomocy usługodawców zewnętrznych. Przed powierzeniem im zadań dokonaliśmy starannego wyboru usługodawców, którzy są zobowiązani do realizacji naszych instrukcji i są poddawani regularnej kontroli.

3. Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, jeżeli przez nas we współpracy z partnerami oferowany jest udział w promocjach, konkursach, zawarcie umów lub inne usługi. Więcej informacji na ten temat można uzyskać po podaniu swoich danych osobowych lub poniżej w opisie oferty.

4. Jeżeli siedziba naszego usługodawcy lub partnera mieści się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), poinformujemy Państwa o skutkach takiego stanu rzeczy w opisie oferty.

§ 5 Sprzeciw lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych
1. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych, można ją wycofać w dowolnej chwili. Wycofanie zgody wpływa na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych od chwili następującej po jego przekazaniu.

2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opieramy na rozważeniu interesów, użytkownik ma prawo sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Ma to miejsce, gdy przetwarzanie nie jest wymagane w szczególności do spełnienia warunków umowy, co przedstawiamy w poniższym opisie funkcji. W razie wniesienia takiego sprzeciwu prosimy o podanie przyczyn, dla których powinniśmy zaniechać przetwarzania Państwa danych osobowych w stosowany przez nas sposób. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy stan rzeczy i albo zaniechamy przetwarzania danych lub dokonany niezbędnych dostosować bądź przedstawimy niezaprzeczalne, warte uwzględnienia przyczyny, skłaniające nas do kontynuowania procesu przetwarzania.

3. W dowolnej chwili można naturalnie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. Sprzeciw dotyczący celów reklamowych można przekazać, korzystając z poniższych danych kontaktowych: SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, Hans-Böckler-Straße 27, D-73230 Kirchheim/Teck, e-mail: datenschutz@sommer.eu, tel.: 07021 8001-0, faks: 07021 8001-100.

§ 6 Korzystanie z naszego sklepu internetowego
1. Zawarcie umowy podczas dokonywania zamówienia w naszym sklepie internetowym wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane obowiązkowe wymagane do zawarcia umowy są oznaczone oddzielnie, pozostałe dane są dobrowolne. Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji zamówienia. W tym celu możemy przekazać Państwa dane płatności do naszego banku. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b rozp. podst. w sprawie ochrony danych.

2. Opcjonalnie: Użytkownik może dobrowolnie utworzyć konto, na którym możemy zapisać Państwa dane na potrzeby przyszłych zakupów. Po utworzeniu konta w zakładce „Moje konto” zostają zapisane wprowadzone dane z możliwością ich usunięcia. Wszelkie inne dane, łącznie z danymi konta użytkownika można w dowolnej chwili usuwać w obszarze klienta.

3. Ponadto możemy przetwarzać podane dane, aby poinformować Państwa o innych interesujących produktach z naszego portfolio lub przesyłać wiadomości e-mail z informacjami technicznymi.

4. Na podstawie przepisów handlowych i prawno-podatkowych jesteśmy zobowiązani do archiwizacji Państwa danych adresowych, płatniczych i danych zamówień przez okres dziesięciu lat. Niemniej jednak po upływie dwóch lat dokonujemy ograniczenia przetwarzania, tzn. dane są wykorzystywane wyłącznie do przestrzegania zobowiązań ustawowych.

5. Aby uniemożliwić podmiotom trzecim dostęp do danych osobowych, szczególnie danych finansowych, proces zamawiania jest szyfrowany przy zastosowaniu techniki TLS.

§ 7 Korzystanie z naszego obszaru dla sprzedawców branżowych
1. Aby korzystać z naszego obszaru dla sprzedawców branżowych, należy się zalogować, wprowadzając adres e-mail i wybrane hasło. Do rejestracji stosujemy tzw. procedurę Double-opt-in, oznacza to, że rejestracja jest zakończona dopiero po potwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie linku znajdującego się w przesłanym w tym celu mailu potwierdzającym. Jeżeli potwierdzenie nie nastąpi w ciągu 24 godzin, rejestracja zostanie automatycznie usunięta z naszej bazy danych. Podanie wskazanych powyżej danych jest obowiązkowe, wszelkie pozostałe dane można udostępnić dobrowolnie, korzystając z naszego obszaru dla sprzedawców branżowych.

2. Podczas korzystania z naszego obszaru dla sprzedawców branżowych zapisujemy dane wymagane do realizacji warunków umowy, w tym także dane dotyczące płatności, do chwili ostatecznego usunięcia dostępu. Ponadto zapisujemy podane dane dobrowolne przez okres korzystania z naszego obszaru dla sprzedawców branżowych, o ile nie zostaną wcześniej usunięte. Wszystkimi danymi można zarządzać i edytować je w zabezpieczonym obszarze klienta. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f rozp. podst. w sprawie ochrony danych.

3. W trakcie korzystania z naszego obszaru dla sprzedawców branżowych Państwa dane mogą być udostępnione innym członkom obszaru odpowiednio do zakresu umowy. Niezalogowani członkowie nie otrzymują żadnych informacji na Państwa temat. Dla wszystkich zalogowanych użytkowników widoczna jest nazwa sprzedawcy branżowego i nr referencyjny, niezależnie od tego, czy zostały one przez Państwa udostępnione. Natomiast cały profil z udostępnionymi przez Państwa danymi jest widoczny dla wszystkich członków, których potwierdzono jako kontakt osobisty.

4. Aby uniemożliwić podmiotom trzecim dostęp do danych osobowych, szczególnie danych finansowych, połączenie jest szyfrowany przy zastosowaniu techniki TLS.

§ 8 Biuletyn
1. Po udzieleniu zgody mogą Państwo zostać abonentami biuletynu, zawierającego informacje o aktualnych, interesujących ofertach. Reklamowane towary i usługi są określone w deklaracji zgody.

2. Do rejestracji w naszym biuletynie stosujemy tzw. procedurę Double-opt-in. Po rejestracji użytkownik otrzymuje na podany adres wiadomość e-mail, w której prosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania biuletynu. W przypadku braku potwierdzenia rejestracji w ciągu 24 godzin Państwa informacje zostaną zablokowane i usunięte automatycznie po upływie miesiąca. Ponadto zapisujemy stosowane adresy IP i czas logowania i potwierdzenia. Celem tej procedury jest zachowanie dowodu rejestracji i możliwość wykrycia ew. nadużycia danych osobowych.

3. Informacją obowiązkową do przesyłania biuletynu jest jedynie adres e-mail. Podanie dodatkowych, oddzielnie zaznaczonych danych jest dobrowolne i są one stosowane, aby móc zwrócić się do użytkownika indywidualnie. Po dokonaniu potwierdzenia zapisujemy adres e-mail w celu przesyłania biuletynu. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a rozp. podst. w sprawie ochrony danych.

4. Zgodę na otrzymywanie biuletynu można w każdej chwili wycofać i zrezygnować z subskrypcji. Można tego dokonać, klikając link udostępniony w każdym e-mailu z biuletynem, przez formularz na stronie internetowej https://www.sommer.eu/de/newsletter.html, drogą e-mailową na adres datenschutz@sommer.eu lub przesyłając wiadomość, korzystając z danych kontaktowych w stopce redakcyjnej.

5. Zwracamy uwagę na to, że przesyłając biuletyn analizujemy Państwa zachowania użytkowe. Przesyłane e-maile zawierają w celu analizy tak zwane Web-Beacons lub piksele śledzące, które stanowią pliki zdjęciowe pikseli zapisywane naszej stronie internetowej. W celu analizy łączymy dane określone w § 3 oraz Web-Beacons z Państwa adresem e-mail i indywidualnym numerem ID. Ten numer ID zawierają także linki zawarte w biuletynie. Uzyskane w ten sposób dane służą do tworzenia profilu użytkowego, mającego na celu dostosowanie biuletynu do Państwa indywidualnych zainteresowań. Rejestrujemy przy tym, kiedy użytkownik czyta nasz biuletyn, które linki biuletynu są klikane i na tej podstawie określamy profil indywidualnych zainteresowań. Dane te łączymy z działaniami dokonanymi na naszej stronie internetowej.

6. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tego rodzaju śledzeniu, klikając oddzielny link, udostępniany w każdym e-mailu lub kontaktując się z nami inną drogą. Informacje pozostają zapisane przez okres subskrypcji biuletynu. Po wyrejestrowaniu dane te zapisujemy w celach wyłącznie statycznych i anonimowych.

Analiza zasięgu

§ 9 Zastosowanie Google Analytics
1. Niniejsza witryna internetowa korzysta z usługi analitycznej Google Analytics dostarczanej przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookies. Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizowanie sposobu korzystania z witryny. Informacje utworzone przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji opcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach sygnatariuszach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest uprzednio skracany. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google przesyłany jest pełny adres IP i zostaje skrócony na miejscu. Na wniosek operatora tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do oceny sposobu użytkowania strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia dodatkowych usług powiązanych z użytkowaniem strony i Internetu względem operatora strony internetowej.

2. Adres IP przekazywany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi Google.

3. Użytkownik może uniemożliwić zapis plików cookies, dokonując odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że może to spowodować brak możliwości korzystania z pełnego zakresu wszystkich funkcji tej strony. Użytkownik może ponadto uniemożliwić rejestrację danych wygenerowanych przez cookie, dotyczących korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) w Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4. Ta strona internetowa stosuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Dzięki temu adresy IP są przetwarzane po uprzednim skróceniu, dzięki czemu można wykluczyć możliwość przyporządkowania do konkretnej osoby. Gdy zgromadzone dane można przyporządkować do konkretnej osoby, przyporządkowanie takie jest natychmiast wykluczane, a dane osobowe zostają niezwłocznie usunięte.

5. Korzystamy z usługi Google Analytics w celu analizy naszej strony internetowej i jej regularnej optymalizacji. Dzięki uzyskanym statystykom możemy ulepszać naszą ofertę i przystosować ją do zainteresowań użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firmę Google obowiązują warunki tarczy prywatności EU-US, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f rozp. podst. w sprawie ochrony danych.

6. Informacje operatorów zewnętrznych: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, zestawienie informacji o ochronie danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz deklaracja dot. ochrony danych: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Media społecznościowe

§ 10 Integracja Google Maps
1. Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i użytkownicy mogą korzystać z funkcji map.

2. Po wejściu na naszą stronę internetową firma Goole otrzymuje informację, że użytkownik otworzył odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane określone w § 3 niniejszej deklaracji. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, przez które są Państwo zalogowani lub czy konto użytkownika w ogóle nie istnieje. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na koncie Google, dane są przyporządkowywane bezpośrednio do jego konta. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie przyporządkowania do swojego profilu w Google, przed aktywacją przycisku należy się wylogować. Google zapisuje Państwa dane w formie profili użytkowych i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub dostosowania treści strony internetowej do zapotrzebowań użytkownika. Analiza taka następuje szczególnie (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu prezentacji reklam dostosowanych do preferencji użytkownika oraz poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywnościach na naszej stronie. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu profili użytkowych, przy czym sprzeciw ten należy wyrazić, zgłaszając się bezpośrednio do Google.

3. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez operatora wtyczki znajdują się w deklaracjach dotyczących ochrony danych danego operatora. Zawierają one także dodatkowe informacje o uprawnieniach i możliwościach ustawień mających na celu ochronę prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Firma Google przetwarza dane osobowe użytkownika także w USA i obowiązują ją warunki tarczy prywatności EU-US, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Reklama online

§ 11 Zastosowanie Google Adwords Conversion
1. Korzystamy z oferty Google Adwords, aby przy zastosowaniu materiałów reklamowych (tak zwanych Google Adwords) na innych stronach internetowych zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty. Dokonując analizy w relacji do danych kampanii reklamowych możemy określić skuteczność poszczególnych działań reklamowych. Naszym celem jest wyświetlanie reklam, które mogą Państwa zainteresować, dostosowanie naszej strony do indywidualnych preferencji oraz uzyskanie wiarygodnej kalkulacji kosztów reklamy.

2. Materiały reklamowe są dostarczane przez Google za pomocą tzw. „Ad Server”. W tym celu korzystamy z plików cookie Ad Serwer, służących do pomiaru określonych parametrów skuteczności, jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia użytkowników. Jeżeli trafiają Państwo na naszą stronę przez reklamę Google, wówczas Google Awords zapisuje w Państwa komputerze plik cookie. Te pliki cookie tracą z reguły swoją ważność po 30 dniach i nie mają na celu indywidualnej identyfikacji użytkownika. Oprócz pliku cookie jako wartości analityczne zwykle zapisywany jest ID Unique Cookie, liczba Ad Impressions na jedną lokalizację (częstotliwość), ostatnie Impression (istotne dla Post-View-Conversions) oraz informacje Opt-out (zaznaczenie, że użytkownik nie życzy sobie danej reklamy).

3. Pliki cookie umożliwiają firmie Google ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik odwiedza określone podstrony danej strony internetowej klienta Awords i plik cookie zapisany na komputerze jeszcze nie utracił ważności, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Do każdego klienta Adwords przyporządkowany jest inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone przez strony internetowe klientów Adwords. We wskazanych powyżej działaniach reklamowych nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych. Google udostępnia nam jedynie analizy statystyczne. Na podstawie analiz możemy wyciągnąć wnioski dotyczące skuteczności zastosowanych działań reklamowych. Nie otrzymujemy żadnych dodatkowych danych w związku z zastosowaniem materiałów reklamowych, w szczególności informacje te nie umożliwiają identyfikacji użytkowników.

4. Na podstawie zastosowanych narzędzi marketingowych Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres ani dalsze wykorzystanie danych, które poprzez zastosowanie tego narzędzia są gromadzone przez Google i dlatego przekazujemy informacje zgodnie ze stanem naszej wiedzy: Poprzez integrację usługi AdWords Conversion firma Google otrzymuje informacje o tym, że użytkownik otworzył naszą stronę internetową lub kliknął naszą reklamę. Jeżeli użytkownik posiada konto Google, odwiedziny strony mogą zostać przyporządkowane do tego konta. Nawet jeżeli użytkownik nie jest zarejestrowany w Google lub nie jest zalogowany, istnieje możliwość, że operator pozyska jego adres IP i go zapisze.

5. Istnieją różne sposoby blokady udziału w procesie śledzenia:
a. poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; szczególnie blokada plików cookie podmiotów trzecich powoduje, że nie są wyświetlane reklamy innych usługodawców;
b. poprzez dezaktywację plików cookie Conversion-Tracking, ustawiając przeglądarkę w taki sposób, że pliki cookie są blokowane przez domenę „www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads, przy czym ustawienie to jest usuwane, gdy użytkownik usuwa swoje pliki cookie;
c. poprzez dezaktywację reklam oferentów, będących częścią kampanii autoregulacyjnej „About Ads”, za pomocą linku http://www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienie to jest usuwane, gdy użytkownik usuwa swoje pliki cookie;
d. poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome za pomocą linku http://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy uwagę na to, że może to spowodować brak możliwości korzystania z pełnego zakresu funkcji tej oferty.

6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f rozp. podst. w sprawie ochrony danych. Więcej informacji dotyczących ochrony danych w Google znajduje się na stronie: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und https://services.google.com/sitestats/de.html. Dodatkowo można odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org. Firmę Google obowiązują warunki tarczy prywatności EU-US, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.