Aansluitschema's voor 2-draads fotocel: Draaihekaandrijvingen

Om een correcte werking te garanderen, moeten fotocellen en veiligheidsinrichtingen voor de eerste ingebruikname correct geïnstalleerd, uitgelijnd en aangesloten zijn. Bij de hekaandrijving is een 2-draads fotocel bij levering inbegrepen.

Extra fotocellen kunnen worden bijgekocht. De besturing heeft 2 aansluitingen voor fotocellen in 2-draads of 4-draads techniek. Combinaties zijn mogelijk. Het wordt aanbevolen om de fotocel op een hoogte van maximaal 300 mm te monteren. Om redenen van eigendomsbescherming kan het nodig zijn om bijvoorbeeld binnen en buiten op een hoogte van 600 mm een extra fotocel te monteren. Serieschakelingen van fotocellen kunnen alleen bij fotocellen in 4-draads techniek worden uitgevoerd. Voor de posities van de fotocellen op de deurinstallatie zie het toepassingsvoorbeeld in hoofdstuk "3.1 De aandrijving en haar werkingsprincipe" in de montage- en bedieningshandleiding.


twist AM

Fotocel binnen

Aansluitschema voor 2-draads fotocel binnen voor twist AM

Fotocel buiten

Aansluitschema voor 2-draads fotocel buiten voor twist AM

twist UG

Fotocel binnen

Aansluitschema voor 2-draads fotocel binnen voor twist UG

Fotocel buiten

Aansluitschema voor 2-draads fotocel buiten voor twist UG

twist 350 /  twist rapido 350 / twist XL

Aansluitschema voor 2-draads fotocel voor twist 350 / twist rapido 350 / twist XL