Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes adatainak védelme internetes oldalunkra való látogatása alkalmával nagyon fontos feladat számunkra. Ezért az adatvédelemre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, különösen a Szövetségi Adatvédelmi Törvényt (BDSG), a Telemédia Törvényt (TMG), valamint az egyes szövetségi tartományok adatvédelmi szabályait betartjuk.

A hozzánk eljuttatott adatait természetesen bizalmasan kezeljük. Adatait nem tesszük mások számára hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt számunkra engedélyezte, vagy ezen adatok közlésére hatósági vagy jogi rendelkezés kötelez bennünket.

Személyes adatainak gyűjtése, tárolása, feldolgozása és használata kizárólag a következő Adatvédelmi nyilatkozat szerint történik.

 

1. A személyes adatok gyűjtése, tárolása, feldolgozása és használata

a) Adatok gyűjtése, tárolása, feldolgozása és használata a www.sommer.eu internetes
oldal behívásával

A www.sommer.eu internetes oldal puszta behívásával személyes adatait nem gyűjtjük, tároljuk, nem dolgozzuk fel és nem használjuk. Vannak azonban olyan adatok, amelyeket átmenetileg naplófájlban tárolunk a szerverünkön adatbiztonság céljából, és amelyek esetleges azonosítást engedélyeznek (pl. IP-cím, dátum, idő és letöltött fájlok). Ezeket a használati adatokat a felhasználói érdeklődés és a felhasználói viselkedés belső vizsgálatainak során névtelenül, statisztikai célból kiértékeljük. Ezen célból az IP-címet a kiértékelés előtt az utolsó oktettel (IP-címének utolsó három számjegyével) lerövidítjük. Ezáltal személyének későbbi beazonosítása kizárt.

A használati adatok kiértékelése személyes felhasználói profilok létrehozásának céljából nem történik, amennyiben az ilyen használatot kifejezetten nem engedélyezte. A kiértékelés jogát kifejezetten fenntartjuk az internetes oldalunkba való visszaélésszerű beavatkozás vagy egyéb olyan jogsértések esetén, amelyek a bűnüldöző hatóságoknál való
feljelentéshez vezethetnek. Felhasználói adatainak ezen túlmenő kiértékelése vagy harmadik fél részére történő továbbadása nem történik.

Ezeknek a nyers statisztikai adatoknak a törlése 90 nap után történik.

b) A kifejezetten Ön által közölt adatok tárolása, feldolgozása és
használata

A személyes adatokat általában akkor gyűjtjük, ha azt önként rendelkezésre bocsátja, például regisztráció keretében, nyomtatványok kitöltésével vagy e-mail küldésével, termékek vagy szolgáltatások rendelésével, vagy anyagokkal kapcsolatos kérdés vagy kérés esetén.

Az Ön által közölt személyes adatokat (név, postacím, e-mail cím) a német adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően használjuk.

Személyes adatait, amennyiben azok a szerződéses viszony létrehozásához, tartalmi kialakításához vagy módosításához szükségesek (nyilvántartási adatok), azt kizárólag a közöttünk kötött szerződések lebonyolításához használjuk, esetleg az áruk Ön által megadott címre történő szállításához. Nyilvántartási adatainak ezen túlmenő használata piackutatás vagy ajánlataink személyre szabott kialakításának céljából nem történik.

Azok a személyes adatok, amelyek szolgáltatásaink igénybe vételéhez és az elszámoláshoz szükségesek (használati adatok), ugyancsak kizárólag a közöttünk kötött szerződések lebonyolításához használhatók. Ilyen használati adatok elsősorban az Ön felhasználóként való azonosítására szolgáló jellemzők, a kezdésre és befejezésre, valamint az adott használat terjedelmére vonatkozó adatok, és az Ön, mint felhasználó által igénybe vett telemédia szolgáltatások adatai.

c) Adatok tárolása, feldolgozása és használata az Ön
kifejezett hozzájárulása után

Az Ön hozzájárulása után jogunkban áll a személyes adatokat gyűjteni, feldolgozni ill. tárolni, más adatokkal kombinálni, archiválni és használni. Ez a hozzájáruló nyilatkozat elkülönítve és önkéntesen történik és azt jegyzőkönyvezzük; annak tartalmát bármikor lehívhatja. Amennyiben a hozzájárulás hatálya alá tartozó személyes adatok használatát speciális célra engedélyezte, ezt az engedélyt bármikor visszavonhatja. Ekkor mi az adatokat töröljük. Amennyiben az
adatokat az Ön jóváhagyásával harmadik fél részére átadtuk, a harmadik felet erről haladéktalanul értesítjük, és az adatok törlésére kérjük. Önnek jogában áll az adatai használatával kapcsolatos hozzájárulást korlátozni. Akkor csupán a korlátozás mértékében történik a törlés. Az Ön e-mail címének a hírlevelünk reklámozása céljából történő felhasználásához az Ön beleegyezése szükséges.

„Hozzájárulok, hogy e-mail címemet és egyéb, önkéntesen megadott adataimat meghatározott információk személyre szabott összeállításához és küldéséhez felhasználják. Ezt a hozzájárulást jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatom a SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH cégtől.”

Ez a hozzájáruló nyilatkozat elkülönítve és önkéntesen történik, annak tartalmát bármikor visszavonhatja.

d) Adatfeldolgozás és - használat visszavonás és/vagy a jóváhagyás hiánya ellenére

A Szövetségi Adatvédelmi Törvény az adatfeldolgozást és - használatot lehetővé teszi, ha az szerződéses jogviszony vagy szerződéshez hasonló bizalmi viszony keretében történik, vagy amennyiben az a tároló hely jogos érdekeinek védelméhez szükséges, és nincs ok azt feltételezni, hogy ezeknél az érdekeknél magasabb rendű az érintettnek védelmet élvező érdeke a feldolgozás vagy használat kizárása tekintetében.
A visszavonás vagy a részben vagy egészben törölt hozzájáruló nyilatkozat ellenére az adatfeldolgozás és - használat ezért az Ön jóváhagyása nélkül is, a törvényileg korlátozott kereteken belül, elsősorban a törvényes archiválási kötelezettség miatt történhet.

 

2. Személyes adatainak visszavonása, zárolása, törlése és helyesbítése

a) Visszavonás

Jogában áll személyes adatainak tárolására vonatkozó jóváhagyását bármikor visszavonni, vagy az adatok helyesbítését követelni. Ezen kívül bármikor jogában áll további önkéntes adatainak általunk történő gyűjtésére és tárolására vonatkozó hozzájárulását visszavonni. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy privát szférája és biztonsága érdekében személyazonosságát ellenőrizzük, mielőtt Ön ilyen intézkedéseket tenne.
Amennyiben adatainak használatát a jövőre vonatkozóan ellenzi és/vagy a megadott hozzájárulást visszavonja, kérjük írásban forduljon a következő címhez:

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, Hans-Böckler-Str. 21-27, D-73230 Kirchheim/Teck, datenschutz@sommer.eu

Személyes adatai tárolásának, feldolgozásának és használatának visszavonása esetén összes tárolt adatát haladéktalanul töröljük. Azonban vegye figyelembe, hogy ebben az esetben regisztrációköteles szolgáltatásainkat a továbbiakban nem tudjuk rendelkezésre bocsátani.

b) Személyes adatainak zárolása, törlése és helyesbítése

Önnek jogában áll a nálunk tárolt személyes adatainak zárolását ill. törlését és helyesbítését kérni.
Amennyiben a nálunk tárolt személyes adatainak zárolását, törlését ill. helyesbítését szeretné kérni, kérjük írásban forduljon a következő címhez:

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, Hans-Böckler-Str. 21-27, D-73230 Kirchheim/Teck, datenschutz@sommer.eu

 

3. A www.sommer.eu használata regisztráció nélkül

Internetes ajánlatunkat használhatja anélkül is, hogy a www.sommer.eu alatt regisztrálna

 

4. Cookie-k/munkamenet azonosítók, webelemző szolgáltatások, reklámpartnerek alkalmazása

a) Cookie-k

A www.sommer.eu weboldalunkon cookie-kat használunk. A cookie-k kis információs egységek, amelyeket az internetes oldalunkra való látogatás esetén szerverünk ideiglenesen elhelyez az Ön merevlemezén. A cookie-k a weboldalunk használatáról készítenek elemzéseket. Internetes ajánlatunk cookie-jai semmilyen személyes adatot nem tartalmaznak, nem generálnak és nem adnak tovább személyes adatokat, és nem hoznak létre kapcsolatot a személyes adatokkal. A sütijeink legfeljebb egy évig tárolódnak a merevlemezen, majd ennek az időnek a lejárta után törlődnek. Az egyes oldalak behívásakor úgynevezett ideiglenes cookie-kat használunk a navigáció megkönnyítése érdekében. Ezek a munkamenet cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat, és a munkamenet után érvényüket vesztik. A legtöbb böngésző úgy
van beállítva, hogy azok a cookie-kat automatikusan elfogadják. A cookie-k automatikus elfogadását azonban kikapcsolhatja vagy böngészőjét úgy állíthatja be, hogy az értesíti Önt a cookie-k küldésekor. Megjegyezzük azonban, hogy a cookie-k kikapcsolásával weboldalunk bizonyos szolgáltatásait esetleg nem, vagy csak korlátozottan lehet használni.

b) Webelemző szolgáltatások

Google Analytics
Ez a weboldal Google Analyticset használ, a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak ún. „cookie-kat” használ, olyan szövegfájlokat, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, és amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. Az Ön weboldal használatáról a cookie-k által készített információk általában a Google USA-ban lévő szerverére kerülnek és ott tárolódnak.

Ezen a weboldalon az IP-névtelenítés aktiválva van. IP-címét a Google az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb szerződő államában először lerövidíti. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP-cím a Google USA-ban lévő egyik szerverére és történik ott a lerövidítés. Jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásában a Google ezeket az információkat arra használja, hogy az Ön weboldal használatát kiértékelje, jelentéseket állítson össze a weboldal tevékenységekről, és hogy a weboldal üzemeltetője számára a weboldal használatával és az internet használattal kapcsolatos további szolgáltatásokat biztosítson.
A Google Analytics keretében az Ön böngészője által átadott IP-cím nem kerül a Google egyéb adataival összevezetésre. Ebben az esetben is megakadályozhatja a cookie-k tárolását böngésző szoftverének megfelelő beállításával; megjegyezzük azonban, hogy ekkor adott esetben ennek a weboldalnak nem minden funkciója használható teljes terjedelmében. Ezen kívül megakadályozhatja a cookie-k által létrehozott, és az Ön weboldal használatára vonatkozó adatok (az Ön IP-címét is beleértve) rögzítését a Google-n, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását úgy, hogy a rendelkezésre álló Google böngésző plugin-t letölti és telepíti. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

5. Harmadik fél megbízása

A Szövetségi Adatvédelmi Törvény értelmében jogunkban áll gondosan kiválasztott vállalatokat vagy egyes személyeket megbízni azzal, hogy nevünkben olyan feladatokat vállaljanak ill. végezzenek, amelyek a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott céllal kapcsolatosak. Ezek közé tartoznak pl. az internet szolgáltatók, szerver üzemeltetők, fizetéseket lebonyolító vállalatok, és egyéb támogató vállalatok ill. egyének.
Az ilyen vállalatok részére lehetővé tehető azon személyes adatokhoz való hozzáférés, amelyeket azok tevékenységük elvégzéséhez igényelnek. Ezen vállalatok ill. egyének számára egyéb felhasználás nem megengedett.

 

6. Felvilágosítás a tárolt adatokról

Önnek jogában áll, hogy tárolt személyes adataiba díjmentesen bármikor betekinthessen. A tájékoztatást írásban adjuk. Amennyiben személyes adatainak tárolásáról szeretne felvilágosítást kérni, lehetőleg személyigazolvány másolatával együtt kérjük forduljon a következő címhez:

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, Hans-Böckler-Str. 21-27, D-73230 Kirchheim/Teck,
E-mail: datenschutz@sommer.eu, Tel.: 07021 8001-0, Fax: 07021 8001-100

 

 

7. Az adatok biztonsága

Az érvényes adatvédelmi törvény keretén belül adatainak biztonságán fáradozunk. Ezen okból bizonyos érzékeny adatok továbbítása szerverünkre és a velünk kapcsolatban álló partner részére kódoltan történik. Azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy az elektronikus kommunikáció nem teljesen biztonságos. Ez azt jelenti, hogy az összes adatot és információt, amelyet önkéntesen megad számunkra, harmadik fél jogellenes adatgyűjtés útján megszerezheti. Az adatátvitelnél az információk hibák és/vagy harmadik fél általi jogosulatlan hozzáférés miatti nyilvánosságra hozataláért nem vállalunk felelősséget.

 

8. Kiskorúak védelme

Amennyiben Ön 18 év alatti, szülőjének vagy gondviselőjének beleegyezése nélkül nem adhat meg részünkre személyes adatokat. Gyermekektől és fiataloktól nem kérünk személyes adatokat. Tudatosan nem gyűjtünk ilyen adatokat, és nem is adjuk át azokat harmadik fél részére.

 

9. Az adatvédelmi rendelkezések módosítása

Az adatvédelmi szabályok bármilyen időpontban, az adatvédelmi rendelkezések figyelembe vétele mellett történő változtatásának jogát fenntartjuk.

 

10. Az adatvédelmi rendelkezések behívhatósága

Az Adatvédelmi nyilatkozatot a www.sommer.eu honlap bármely oldaláról az "Adatvédelem" link alatt behívhatja és kinyomtathatja.

Szeretnénk rámutatni arra, hogy a weboldalon lévő linkre kattintva a weboldalunk elhagyásával a mindenkori internetes oldal üzemeltetőjének Adatvédelmi rendelkezései kerülnek alkalmazásra, amelyek jelen adatvédelmi rendelkezésektől eltérhetnek.