Magyarország

Vállalati irányelvek

A SOMMER csoport minőségirányítási kézikönyve

A SOMMER csoport világos, jövőbe mutató koncepciójával és dinamikus, motivált csapatával hatékony és eredményes cégcsoporttá fejlődött.

"Hogy mi a siker titka? Soha ne elégedj meg azzal, hogy elégedett vagy."

Sikerünk középpontjában ügyfeleink és az ő igényeik állnak. Mindig arra törekszünk, hogy ügyfeleink aktuális kívánságaira reagáljunk, igényeiket kielégítsük. A SOMMER csoport ezért kiemelten fontosnak tartja, hogy megismerje az ügyfelek elvárásait, és azokat innovatív termékekké és szolgáltatásokká alakítsa. Ez a hajtástechnika, rádiótechnika, lakásajtók területén, valamint kaputechnikánkban, a dekoratív fémáruknál és komponenseknél valósul meg.

A teljes SOMMER csoport a LEAN szemléletet alkalmazza, ezáltal folyamatos fejlesztési folyamat garantált. Ezen eszményképek megvalósítását minden alkalmazott a vállalat érdekében teszi.

Az átlátható struktúrák és a jó szervezettség lehetővé teszi, hogy csapatunk tagjai önállóan és saját felelősségükre végezzék el a rájuk bízott munkát.

Megéljük és ösztönözzük az önálló munkát és a személyes felelősségvállalást, mert ez hozza a lehető legnagyobb sikert. Az ebből fakadó elégedettség és motiváció fontos és helyes lépés cégünk közös jövője felé.

Ezúton is köszönet érte minden dolgozónak.

Ezt a vállalati elkötelezettséget támogatjuk és ösztönözzük.

Az ügyvezetés

Gerd Schaaf
CEO SOMMER Group
Managing Partner

Dieter Walddörfer
Technical Manager
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

Wolfgang Schank
Managing Director
Groke Türen GmbH 
metaku Metall- und Kunststoffbau GmbH

Tobias Beck
Managing Director
Aperto Torantriebe GmbH

Steffen Schaaf
Managing Director
Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH

Johnny Creemers
Managing Director
DOCO International B.V.

Filozófiánk

Irányítás

Cégünk vezetési alapelvei az együttműködésen, delegáláson, az egyén személyiségének tiszteletben tartásán, valamint a nagyfokú önállóságon és felelősségvállaláson alapulnak minden szinten.

Valamennyi vezetőnek és munkavállalónak ezért feladata, hogy a jelen kiadvány és a kiegészítő utasítások előírásai szerint végezze munkáját, figyelembe véve a folyamatminőséget, a környezetvédelmet, az egészségvédelmet és a munkabiztonságot minden érdekcsoport tekintetében.

A felelősök rendszeresen ellenőrzik minden olyan folyamat és szolgáltatás hatékonyságát, amelyek fenntartják és növelik az ügyfelek, beszállítók és alkalmazottak elégedettségét.

Munkavállalói orientáció

A folyamatos kommunikáció és a megfelelő dokumentáció biztosítja, hogy a csapat minden tagja tisztában legyen kötelezettségeivel és jogaival, valamint azzal, hogy miként járulhat hozzá a vállalat célkitűzéseihez. Csapatunk tagjait átfogó továbbképzési- és oktatási programok ösztönzik és motiválják. „Csapattagok oktatják a csapattagokat” – ez is a képzési terv és a tudásátadás része.

Az adott részleg céljait az osztályvezetők a dolgozókkal együttműködve dolgozzák ki, ismertetik, és ellenőrzik a célok megvalósulását. A naprakész információk birtokában a vállalat minden csapattagja ismeri munkája következményeit és hatásait, és tudja azokat értékelni.

Ezeket a vállalati irányelveket a SOMMER csoport összes vezetője egy stratégiai konferencia keretében közösen dolgozta ki, és mindenki aktívan alkalmazza azokat. Az egymással való bánásmód a méltányosság elvén történik. A jól végzett munka dicsérete mellett a tényszerű és építő kritikáknak is helye van.

Mind a felettesek, mind az összes alkalmazott részéről méltányos és elfogulatlan együttműködés szükséges. Új munkatársaink maximális bizalmat élveznek – a bizalmat nem kell kiérdemelni.

Politika és stratégia

A vállalatcsoport számára kiemelten fontos, hogy tevékenységünket egyértelműen a piacra és annak igényeire összpontosítsuk. Ezen előírások biztosítása és fenntartása érdekében a vállalati szervezetet úgy alakítottuk ki, hogy az a DIN EN ISO 9001:2015 követelményeinek megfeleljen.

Minőségpolitikánk célja, hogy ügyfeleinket a lehető legrövidebb időn belül a legmagasabb műszaki színvonalú termékekkel lássuk el, és ne csak megfeleljünk a vonatkozó törvényeknek és szabványoknak, hanem a törvényi kereteken túl is a legjobbak legyünk. Ügyfeleink elégedettsége a legfontosabb számunkra.

Munkatársaink azonosulnak cégünkkel, mert képzettségük és motivációjuk kulcsfontosságú sikerünkhöz. Éppen ezért a munkavállalók fejlesztése, a döntési felelősség, az egészségügyi és biztonsági kockázatok minimalizálása magától értetődő számunkra. A cégünknél foglalkoztatott összes csapattag, beleértve a vezetőséget is, kötelezi magát, hogy legjobb tudása és meggyőződése szerint betartja és végrehajtja ezeket az alapelveket.

Vállalati politikánk arra irányul, hogy cégünk értéke ne csak a mutatószámokban, hanem az ügyfélorientáltságban, a munkatársainkkal való bánásmódban és a társadalmi felelősségvállalásban is tükröződjön. Vállalati politikánkat és stratégiáinkat a kulcsfontosságú folyamatok fejlesztésén keresztül valósítjuk meg és kommunikáljuk. Ezek jelentik az alapjait annak, hogy elképzeléseink vállalati standarddá váljanak.

Erőforrások és partnerségek

Vállalatunk teljesítményének megőrzése és javítása érdekében a felelősök rövid- és középtávú célokat határoznak meg, beruházásokat és személyi állományt terveznek. A felülvizsgálat és költségvetési ülés (közgyűlés) után a vezetőség rendelkezésre bocsátja a pénzügyi és humán erőforrásokat. A szinergiahatások és a tudáscsere belső képzésekkel és a leányvállalatokkal való rendszeres kapcsolattartással érhető el és tartható fenn. A környező egyetemekkel és intézetekkel való kapcsolatok biztosítják a tudásforrások átadását.

Folyamatok

Termékeinkben, azok biztonságában és értékeiben, szolgáltatásainkban, az ügyfél- és beszállítói kapcsolatokban, valamint versenyképességünkben a kiválóságra törekszünk. Ügyféltermékeink értékállóságának megőrzése érdekében a teljes folyamatszakasz során minden folyamatlépést megtervezünk és meghatározunk a gyártás megkezdése előtt.

A kívánt eredményt erőforrás- és tevékenységoptimalizált folyamatokkal érjük el. A lean szemlélet a munkacsoportok folyamatfejlesztésénél, auditokon és folyamatos ügyfél/beszállító kommunikáción keresztül kerül alkalmazásra és megvalósításra. Emellett az üzemi ötletmenedzsmenten (SOMidee) keresztül az alkalmazottak aktívan és közvetlenül hozzájárulhatnak a vállalati folyamatok folyamatos fejlesztéséhez.

Dolgozói elégedettség

Munkatársaink képezik vállalatunk legfontosabb részét minden szinten. Az összes folyamatba való teljes bekapcsolódásuk szabadjára engedi képességeiket, ami nem csak cégünknek, hanem mindenki személyes fejlődésének is hasznára válik. Felvételkor ügyelünk arra, hogy az új munkaerő megfeleljen a munkahelyi funkciók által meghatározott követelményeknek.

A munkakörülményeket a munkafeladathoz igazítjuk, a munkavállalókat önálló cselekvésre ösztönözzük. A munkavédelem nemcsak a törvényi előírások teljesítését szolgálja, hanem olyan megelőző intézkedés, amely mindannyiunk hasznára válik, hiszen munkatársaink egészsége nagyon fontos számunkra.

Az elégedetlenség gyors kiküszöbölésére példa cégünk egészségirányítási rendszere, a SOMvital által kínált workshopok, mert tudjuk, hogy az egészséges munkakörnyezet motiválja és ösztönzi a dolgozókat.

Ügyfélelégedettség

Mivel vállalatként ügyfeleink elégedettségétől függünk, a vezetőség az ügyfélelégedettséget alapvető vállalati célnak tekinti. Megértjük a jelenlegi és a jövőbeni ügyféligényeket, megfelelünk az ügyfelek igényeinek, és mindig arra törekszünk, hogy felülmúljuk az ügyfelek elvárásait.

Beszállítóként olyan támogatónak tekintjük magunkat, aki figyelembe veszi a vevői folyamatot, és tervszerűen dolgozik. A termékérték, a környezetvédelem és a munkabiztonság azok a meghatározó tényezők, amelyek hozzájárulnak az ügyfelek átfogó elfogadásához. Az ügyfelekkel közösen kialakított ügyfél/beszállító portfólióval, közös fejlesztési projektekkel, valamint a műszaki, kommunikációs és képzés-specifikus tudásátadással hozzáadott értéket kínálunk az ügyfeleknek.

Társadalmi felelősség

Termékeink feldolgozása és összeszerelése során a környezettudatos magatartásnak természetes dolognak kell lennie. A környezetünk rovására termelt haszon nem előrelátó, és nem felel meg célkitűzésünknek.

A tanulószerződéses gyakorlati képzések biztosítása magától értetődő, és a vállalat feladatkörébe tartozik. Számunkra ez magában foglalja a DHBW Stuttgart duális képzési kurzusaira vonatkozó ajánlatokat, valamint a hallgatói gyakorlati félévi helyeket is. Ezt várják tőlünk, és mi örömmel teljesítjük ezt az igényt.

Cégünk nyitott az ügyfelek, beszállítók és szervezetek, de más érdeklődők, például iskolai osztályok felé is.

Üzleti eredmények

A műszaki és kereskedelmi cégadatok eredményeit az éves célkitűzéshez és célmeghatározásához használjuk fel. Munkatársaink rendszeresen értesülnek az üzletmenet fejleményeiről, hozzáférnek a havi termelési és értékesítési adatokhoz, amennyiben azok nem tartoznak adatvédelem alá.

Top