2 naqilli fotoelementin sxematik birləşmə planları: Sürüşən qapı operatorları


RUNner/RUNner+/SP 900/S900

RUNner/RUNner+/SP 900/S900 üçün 2 naqilli fotoelementin sxematik birləşmə planı

STArter S2/STArter S2+

STArter S2/STArter S2+ üçün 2 naqilli fotoelementin sxematik birləşmə planı