Sürüşən qapı operatorları


SOMMER sürüşən qapı operatorlarının tətbiq etmə nümunələri

Sürüşən qapı operatorları hərəkəti təmin edir...

... və güc və fəaliyyət göstəricisi ilə özünü göstərir

SOMMER sürüşən qapı operatorları, qapıları aşağı temperaturda -30 °C-yə qədər asan, düzgün və etibarlı bir şəkildə açır. Bundan başqa onlar yüksək səviyyədə təhlükəsizlik tədbirlərini təklif edirlər. Onlar ən son beynəlxalq standartlara cavab verir və müstəqil institutlar tərəfindən yoxlanılır. Daha yüksək təhlükəsizlik üçün müxtəlif birləşmə variantları və daha artıq rahatlıq üçün çoxlu əlavə funksiyalar mövcuddur.

Sürüşən qapı operatorları özəl sektor üçün, eləcə də sənaye qapı sistemlərində istifadəyə yararlıdır. 20 m hərəkət yolu və 1200 kq qapı çəkisinə qədər sistemlərimiz müxtəlif qapı vəziyyətləri üçün çoxsaylı istifadə variantları təklif edir.


SOMMER sürüşən qapı operatorları