2 naqilli fotoelementin sxematik birləşmə planları: Sənaye qapısı operatorları


GIGAcontrol A

GIGAcontrol A üçün 2 naqilli fotoelementin sxematik birləşmə planı

GIGAcontrol TA

GIGAcontrol TA üçün 2 naqilli fotoelementin sxematik birləşmə planı