2 naqilli fotoelementin sxematik birləşmə planları: Qaraj qapısı operatorları


SOMMER base+/SOMMER pro+

SOMMER base+/SOMMER pro+ üçün 2 naqilli fotoelementin sxematik birləşmə planı

duo rapido+

duo rapido+ üçün 2 naqilli fotoelementin sxematik birləşmə planı