Operator tövsiyyəsi - Məhsul seçimi

3-cü addım: Məhsul seçimi

3,5 metrə qədər eni olan seksiyalı qapılar üçün qaraj qapısı operatorlarımız:

SOMMER S 9060 base+
SOMMER S 9060 base+

Daha sürətli. Daha təhlükəsiz. Daha ağıllı. Daha parlaq. Ağıllı barabanı sayəsində düşünülmüş aksesuarların birləşməsi üçün daha geniş məkan təklif olunur.

Məhsul səhifəsinə keçid

SOMMER S 9060 pro+
SOMMER S 9060 pro+

Pro+, nəzarət korpusu divarlara və ya tavanlara mobil şəkildə quraşdırılan qaraj qapıları üçün innovasiyadır.

Məhsul səhifəsinə keçid

3-cü addım: Məhsul seçimi

3,5 metrdən çox eni olan seksiyalı qapılar üçün qaraj qapı operatorlarımız:

SOMMER base+
SOMMER base+

Ağıllı barabanı sayəsində düşünülmüş aksesuarların birləşməsi üçün daha geniş məkan təklif olunur.

Variantlar:
S 9060 base+: 4,5 m qapı eninə və maksimal 120 kq qapı çəkisinə qədər
S 9080 base+: 6,0 m qapı eninə və maksimal 160 kq qapı çəkisinə qədər
S 9110 base+: 8,0 m qapı eninə və maksimal 200 kq qapı çəkisinə qədər

Məhsul səhifəsinə keçid

SOMMER pro+
SOMMER pro+

Pro+, nəzarət korpusu divarlara və ya tavanlara mobil şəkildə quraşdırılan qaraj qapıları üçün innovasiyadır.

Variantlar:
S 9060 pro+: 4,5 m qapı eninə və maksimal 120 kq qapı çəkisinə qədər
S 9080 pro+: 6,0 m qapı eninə və maksimal 160 kq qapı çəkisinə qədər
S 9110 pro+: 8,0 m qapı eninə və maksimal 200 kq qapı çəkisinə qədər

Məhsul səhifəsinə keçid

3-cü addım: Məhsul seçimi

3,5 metrə qədər eni olan yandan bərkidilmiş hərəkətli qapılar üçün qaraj qapı operatorlarımız:

SOMMER S 9060 base+
SOMMER S 9060 base+

Daha sürətli. Daha təhlükəsiz. Daha ağıllı. Daha parlaq. Ağıllı barabanı sayəsində düşünülmüş aksesuarların birləşməsi üçün daha geniş məkan təklif olunur.

Məhsul səhifəsinə keçid

SOMMER S 9060 pro+
SOMMER S 9060 pro+

Pro+, nəzarət korpusu divarlara və ya tavanlara mobil şəkildə quraşdırılan qaraj qapıları üçün innovasiyadır.

Məhsul səhifəsinə keçid

3-cü addım: Məhsul seçimi

3,5 metrdən artıq eni olan yandan bərkidilmiş hərəkətli qapılar üçün qaraj qapı operatorlarımız:

SOMMER base+
SOMMER base+

Ağıllı barabanı sayəsində düşünülmüş aksesuarların birləşməsi üçün daha geniş məkan təklif olunur.

Variantlar:
S 9060 base+: 4,5 m qapı eninə və maksimal 120 kq qapı çəkisinə qədər
S 9080 base+: 6,0 m qapı eninə və maksimal 160 kq qapı çəkisinə qədər
S 9110 base+: 8,0 m qapı eninə və maksimal 200 kq qapı çəkisinə qədər

Məhsul səhifəsinə keçid

SOMMER pro+
SOMMER pro+

Pro+, nəzarət korpusu divarlara və ya tavanlara mobil şəkildə quraşdırılan qaraj qapıları üçün innovasiyadır.

Variantlar:
S 9060 pro+: 4,5 m qapı eninə və maksimal 120 kq qapı çəkisinə qədər
S 9080 pro+: 6,0 m qapı eninə və maksimal 160 kq qapı çəkisinə qədər
S 9110 pro+: 8,0 m qapı eninə və maksimal 200 kq qapı çəkisinə qədər

Məhsul səhifəsinə keçid

3-cü addım: Məhsul seçimi

4,0 metrə qədər eni olan sürüşmə qapıları üçün qaraj qapı operatorlarımız:

Zəhmət olmasa diqqət edin:
Süruşmə qapılarının avtomatlaşdırılması əlavə aksesuarlar tələb edir:
Əyri qol, Art.-Nöm. 1500V000

SOMMER S 9060 base+
SOMMER S 9060 base+

Daha sürətli. Daha təhlükəsiz. Daha ağıllı. Daha parlaq. Ağıllı barabanı sayəsində düşünülmüş aksesuarların birləşməsi üçün daha geniş məkan təklif olunur.

Məhsul səhifəsinə keçid

SOMMER S 9060 pro+
SOMMER S 9060 pro+

Pro+, nəzarət korpusu divarlara və ya tavanlara mobil şəkildə quraşdırılan qaraj qapıları üçün innovasiyadır.

Məhsul səhifəsinə keçid

3-cü addım: Məhsul seçimi

4,0 metrdən artıq eni olan sürüşmə qapıları üçün qaraj qapı operatorlarımız:

Zəhmət olmasa diqqət edin:
Süruşmə qapılarının avtomatlaşdırılması əlavə aksessuarlar tələb edir:
Əyri qol, Art.-Nöm. 1500V000

SOMMER base+
SOMMER base+

Ağıllı barabanı sayəsində düşünülmüş aksesuarların birləşməsi üçün daha geniş məkan təklif olunur.

Variantlar:
S 9060 base+: 4,5 m qapı eninə və maksimal 120 kq qapı çəkisinə qədər
S 9080 base+: 6,0 m qapı eninə və maksimal 160 kq qapı çəkisinə qədər
S 9110 base+: 8,0 m qapı eninə və maksimal 200 kq qapı çəkisinə qədər

Məhsul səhifəsinə keçid

SOMMER pro+
SOMMER pro+

Pro+, nəzarət korpusu divarlara və ya tavanlara mobil şəkildə quraşdırılan qaraj qapıları üçün innovasiyadır.

Variantlar:
S 9060 pro+: 4,5 m qapı eninə və maksimal 120 kq qapı çəkisinə qədər
S 9080 pro+: 6,0 m qapı eninə və maksimal 160 kq qapı çəkisinə qədər
S 9110 pro+: 8,0 m qapı eninə və maksimal 200 kq qapı çəkisinə qədər

Məhsul səhifəsinə keçid

3-cü addım: Məhsul seçimi

2,5 metrə qədər eni olan dairəvi/yandan seksiyalı qapılar üçün qaraj qapı operatorlarımız:

Zəhmət olmasa diqqət edin:
Yandan seksiyalı və yaxud dairəvi qapıların avtomatlaşdırılmasında, bir rels uzatması tələb olunur. Dileriniz sizi bu haqda məlumatlandırmağa şad olacaq.

SOMMER S 9060 base+
SOMMER S 9060 base+

Daha sürətli. Daha təhlükəsiz. Daha ağıllı. Daha parlaq. Ağıllı barabanı sayəsində düşünülmüş aksesuarların birləşməsi üçün daha geniş məkan təklif olunur.

Məhsul səhifəsinə keçid

SOMMER S 9060 pro+
SOMMER S 9060 pro+

Pro+, nəzarət korpusu divarlara və ya tavanlara mobil şəkildə quraşdırılan qaraj qapıları üçün innovasiyadır.

Məhsul səhifəsinə keçid

3-cü addım: Məhsul seçimi

3,0 metrə qədər eni olan dairəvi/yandan seksiyalı qapılar üçün qaraj qapı operatorlarımız:

Zəhmət olmasa diqqət edin:
Yandan seksiyalı və yaxud dairəvi qapıların avtomatlaşdırılmasında, bir rels uzatması tələb olunur. Dileriniz sizi bu haqda məlumatlandırmağa şad olacaq.

SOMMER base+
SOMMER base+

Ağıllı barabanı sayəsində düşünülmüş aksesuarların birləşməsi üçün daha geniş məkan təklif olunur.

Variantlar:
S 9060 base+: 2,5 m qapı eninə və maksimal 120 kq qapı çəkisinə qədər
* 4,5 metrə qədər maksimum qapı enliliyi uzantılarla həyata keçirilir
S 9080 base+: 2,5 m qapı eninə və maksimal 160 kq qapı çəkisinə qədər
* 5,75 metrə qədər maksimum qapı enliliyi uzantılarla həyata keçirilir
S 9110 base+: 2,5 m qapı eninə və maksimal 200 kq qapı çəkisinə qədər
* 6,85 metrə qədər maksimum qapı enliliyi uzantılarla həyata keçirilir

Məhsul səhifəsinə keçid

SOMMER pro+
SOMMER pro+

Pro+, nəzarət korpusu divarlara və ya tavanlara mobil şəkildə quraşdırılan qaraj qapıları üçün innovasiyadır.

Variantlar:
S 9060 base+: 2,5 m qapı eninə və maksimal 120 kq qapı çəkisinə qədər
* 4,5 metrə qədər maksimum qapı enliliyi uzantılarla həyata keçirilir
S 9080 base+: 2,5 m qapı eninə və maksimal 160 kq qapı çəkisinə qədər
* 5,75 metrə qədər maksimum qapı enliliyi uzantılarla həyata keçirilir
S 9110 base+: 2,5 m qapı eninə və maksimal 200 kq qapı çəkisinə qədər
* 6,85 metrə qədər maksimum qapı enliliyi uzantılarla həyata keçirilir

Məhsul səhifəsinə keçid

Eni 3,0 metrdən artıq

Eni 3,15 metrdən çox olan yandan seksiyalı və dairəvi qapılarının avtomatlaşdırılması mümkündür, lakin bunun üçün rels uzantısı kimi xüsusi aksesuarları tələb edir. Zəhmət olmasa ixtisaslı dileriniz ilə məsləhətləşin.

3-cü addım: Məhsul seçimi

2,5 metrə qədər eni olan qatlanan qapılar üçün qaraj qapı operatorlarımız:

SOMMER base+
SOMMER base+

Ağıllı barabanı sayəsində düşünülmüş aksesuarların birləşməsi üçün daha geniş məkan təklif olunur.

Variantlar:
S 9060 base+: 2,8 m qapı eninə və maksimal 120 kq qapı çəkisinə qədər
S 9080 base+: 2,8 m qapı eninə və maksimal 160 kq qapı çəkisinə qədər
S 9110 base+: 2,8 m qapı eninə və maksimal 200 kq qapı çəkisinə qədər

Məhsul səhifəsinə keçid

SOMMER pro+
SOMMER pro+

Pro+, nəzarət korpusu divarlara və ya tavanlara mobil şəkildə quraşdırılan qaraj qapıları üçün innovasiyadır.

Variantlar:
S 9060 pro+: 2,8 m qapı eninə və maksimal 120 kq qapı çəkisinə qədər
S 9080 pro+: 2,8 m qapı eninə və maksimal 160 kq qapı çəkisinə qədər
S 9110 pro+: 2,8 m qapı eninə və maksimal 200 kq qapı çəkisinə qədər

Məhsul səhifəsinə keçid

3-cü addım: Məhsul seçimi

2,8 metrə qədər eni olan qatlanan qapılar üçün qaraj qapı operatorlarımız:

SOMMER pro+
SOMMER pro+

Pro+, nəzarət korpusu divarlara və ya tavanlara mobil şəkildə quraşdırılan qaraj qapıları üçün innovasiyadır.

Variantlar:
S 9060 pro+: 2,8 m qapı eninə və maksimal 120 kq qapı çəkisinə qədər
S 9080 pro+: 2,8 m qapı eninə və maksimal 160 kq qapı çəkisinə qədər
S 9110 pro+: 2,8 m qapı eninə və maksimal 200 kq qapı çəkisinə qədər

Məhsul səhifəsinə keçid

Eni 2,8 metrdən artıq

2,8 metrdən çox eni olan qatlanan qapılarının avtomatlaşdırılması mümkündür, ancaq xüsusi aksesuarlar tələb olunacaqdır. Zəhmət olmasa ixtisaslı dileriniz ilə məsləhətləşin.