Bütün hallar üçün GIGAcontrol


GIGAcontrol - Bütün tələblərə cavab verən idarəetmə sistemi

Bütün tələblər cavab verən idarəetmə sistemi

Seksiyalı qapı-, diyircəkli qapı və ya yüksək sürətli plyonka qapı operatorlarının, tezlik yönləndiricisinin olub-olmamasından asılı olmayaraq GIGAcontrol onlar üçün vahid bir həll yoludur. GIGAcontrol bütün tələbləri və tətbiqləri həyata keçirir.


Məhsulun üstünlükləri

Fırlanma istiqamətinin müəyyənləşdirilməsi
İnteqrə olunmuş müstəqil şəkildə fırlanma istiqamətini müəyyən edib onu uyğunlaşdıran ağıllı nəzarət sistemidir.

Sadə proqramlaşdırma
Dinamik menyu təlimatı olan 5 cərgəli LCD mətn ekranı standart olaraq əldə edilir və sadə proqramlaşdırmanı təmin edir.

Xətaların müstəqil şəkildə aradan götürülməsi mümkündür
Zərif qurğuları heç bir təhlükə olmadan təmir edə bilərsiniz. Sözü gedən "nəzarətçi şifrə" bir neçə şəxsi xətaları düzəldəcək və uyğunlaşmalar edə biləcək idarəçilər kimi təyin etmək imkanı verir.

 

Detallar

 • standart 5-cərgəli LCD düz mətn ekranı
 • Mexaniki və elektron sonlandırma keçiriciləri üçün
 • Düz mətn ekranında vəziyyət və xəta göstəriciləri
 • 3 ədəd sərbəst proqramlaşdırıla bilən relye
 • Fırlanma istiqamətinin müəyyənləşdirilməsi və uyğunlaşdırılması
 • Təhlükəsizlik elementlərinin avtomatik aşkarlanması və təyin edilməsi
 • Həqiqi vaxt saatı
 • Qapağa inteqrə edilmiş üç dəfə basılan düymə vasitəsilə proqramlaşdırma, nəzarət sisteminin açılması vacib deyildir
 • İki dəfə şifrə yoxlanılması
 • 2 OSE-Birləşməsi
 • SOMMER tezlik yönləndiricisinin nəzarəti və proqramlaşdırılması
 • Qoşula bilən işıqfor/simsiz rabitə modullarının aşkarlanması
 • Korpus və divar arasında kabel keçidi mümkündür
 • Çoxlu sıxma sahəsi olan iri korpus
 • Fərdi korpus örtükləri mümkündür