2 naqilli fotoelementin sxematik birləşmə planları: Fırlanan qapı operatorları

Düzgün fəaliyyəti təmin etmək üçün fotoelementlər və təhlükəsizlik cihazlarını istismara verməzdən əvvəl düzgün quraşdırılmalı, tarazlamalı və birləşdirilməlisiniz. Qapı operatorunun çatdırılma dəstinə 2 naqilli fotoelement daxildir.

Fotoelemntləri əlavə olaraq almaq olar. İdarəetmə blokunda 2 və ya 4 naqilli texnologiyalı fotoelementlər üçün 2 birləşmə variantı var. Kombinasiyalar mümkündür. Fotoelementi 300 mm-ə qədər hündürlükdə quraşdırmaq tövsiyə olunur. Mülkiyyətin mühafizəsi səbəbindən əlavə daxili və xarici fotoelement quraşdırmaq lazım ola bilər, məsələn, 600 mm hündürlükdə. Fotoelementlər yalnız 4 naqilli texnologiyadan istifadə edərək fotoelementlər ilə ardıcıl olaraq birləşdirilə bilər. Qapı qurğusundakı fotoelementləri yerləşmə vəziyyətləri üçün quraşdırma və istismar təlimatlarının "3.1 Operator və onun funksiyası" bölməsindəki tətbiq nümunəsinə baxın.


twist AM

Daxili fotoelement

twist AM üçün daxili 2 naqilli fotoelementin sxematik birləşmə planı

Xarici fotoelement

twist AM üçün xarici 2 naqilli fotoelementin sxematik birləşmə planı

twist UG

Daxili fotoelement

twist UG üçün daxili 2 naqilli fotoelementin sxematik birləşmə planı

Xarici fotoelement

twist UG üçün xarici 2 naqilli fotoelementin sxematik birləşmə planı

twist 350/twist rapido 350/twist XL

twist 350/twist rapido 350/twist XL üçün 2 naqilli fotoelementin sxematik birləşmə planı